Światowe Forum Ekonomiczne: Nowe zasady zarządzania pracownikami w czasach pandemii

Światowe Forum Ekonomiczne: Nowe zasady zarządzania pracownikami w czasach pandemii

edit

By PartWork Administrator 17-05-2020

„Kryzys stanowi okazję do podjęcia odważnych działań oraz wykazania przywództwa i solidarności”.

Saadia Zahidi, dyrektor zarządzająca Światowego Forum Ekonomicznego tymi słowy zapowiedziała wytyczoną przez tę organizację, nową mapę drogową dla menedżerów firm.

Wyzwania czasu pandemii

W 2019 roku nikt nie brał pod uwagę ryzyka światowego kryzysu wywołanego przez pandemię. Nikt też nie przypuszczał, że pandemia może poddać ocenie reputację firm jako odpowiedzialnych pracodawców – przypominają autorzy nowej mapy drogowej dla menedżerów: WEF Pandemic Workforce Principles 2020

Dziś państwa i poszczególne firmy mierzą się z wyzwaniem, jakim jest COVID-19. Trwa czas, gdy równocześnie z zaopatrywaniem pracowników w środki ochrony osobistej na niespotykaną dotąd skalę wdraża się nowe procedury pozwalające przechodzić pracownikom na zdalny tryb pracy lub uelastyczniające dotychczasowy system pracy. Wszystko to dzieje się w atmosferze dużej niepewności, ponieważ większość firm nigdy wcześniej nie doświadczyła zawirowań w takim wymiarze i o tak niecodziennej genezie.

Menedżerowie firm muszą tonować nastroje różnych grup pracowników:

 • tych, którzy pracują zdalnie,
 • tych, którzy nie pracują zdalnie, ale mogą przejść na taki tryb pracy przy odpowiednim wsparciu,
 • tych, którzy z różnych powodów nie mogą pracować,
 • tych, którzy nadal mogą pracować, fizycznie stawiając się w pracy.

Określone przez Światowe Forum Ekonomiczne zasady mają wesprzeć zarządzających w wyznaczaniu optymalnego kursu działania. Optymalnego, czyli takiego, który równoważy bieżącą presję wywołaną pandemią ze średnio i długoterminowymi celami organizacji.

5 zasad zarządzania na czas pandemii COVID-19

 1. Postrzegaj trwający kryzys jako istotny moment przywództwa i staraj się zapewnić najlepsze, możliwe rozwiązania dla wszystkich zainteresowanych stron. Zachowaj wierność wyznaczonym celom, wartościom, zasadom i kulturze organizacji. Skuteczni liderzy dbają o transparentność i empatię. Budują zaufanie. Swoją postawą wprowadzają spokój, dają wsparcie, a nawet dodają sił pracownikom, budując poczucie wspólnej misji, wspólnych celów i wdrażając nowe sposoby pracy.
 2. Zarządzając, rozwijaj “zwinny” sposób myślenia. Miej pozytywne podejście, ale też bądź gotowy na porażkę. Nieprzerwanie ucz się, aby reagować skutecznie i adekwatnie do okoliczności. Obecny kryzys wymaga od menedżerów sprawności i innowacyjności oraz umiejętności szybkiego dostosowywania się do zmieniających się reguł działania oraz przepisów.
 3. Staraj się zrozumieć perspektywy wszystkich interesariuszy (pracowników, akcjonariuszy, klientów, dostawców, związków zawodowych, społeczności) i zaangażuj ich w proces podejmowania decyzji. Bądź na bieżąco z zmieniającymi się potrzebami i priorytetami wszystkich interesariuszy. Obserwuj ewoluujące, konkurencyjne i innowacyjne praktyki.
 4. Staraj się utrzymywać kompromis pomiędzy dobrem firmy a dobrem pracowników. Konieczność redukowania kosztów w zmieniającym się nieustannie otoczeniu to wielkie wyzwanie dla liderów. Menedżerowie muszą godzić wymagania akcjonariuszy z wyjątkowo mocno zagrożonym obecnie dobrem pracowników. Konieczne jest poszukiwanie kompromisu, ponieważ ryzyko, ale także zyski każdej ze stron (akcjonariuszy, firmy, pracowników) są ze sobą ściśle powiązane.
 5. Podejmuj decyzje i działania, uwzględniając potrzeby i cele biznesowe w średnim i długim okresie. Podejmowanie decyzji w szybko zmieniającym się i niepewnym środowisku wymaga od organizacji oparcia się presji związanej z podejmowaniem krótkoterminowych działań. Te bowiem dziś mogą wydać się niezbędne, ale w przyszłości mogą zagrozić długoterminowej stabilności firmy.

4 wskazówki dla menedżerów

Do 5 zasad zarządzania w czasach pandemii załączono 4 wskazówki:

 1. Priorytetowe znaczenie ma planowanie, utrzymanie komfortu i komunikacja – wyraźnie określ kluczowe zasady i procedury, wzmocnij pozycję lokalnych liderów i menedżerów oraz nadaj priorytet osobistej i empatycznej komunikacji;
 2. Skoncentruj się na doświadczeniu, zaangażowaniu i motywacji pracowników – wyznaczaj cele i zarządzaj transparentnie, aktywnie słuchaj pracowników, łącz pracowników, stosując nowe technologie;
 3. Zapewnij odpowiedzialne przeprojektowanie pracy – zrównoważone przejście do pracy elastycznej / zdalnej, korzystanie w odpowiedzialny sposób pracowników tymczasowych, rozważenie międzybranżowej wymiany talentów, wdrożenie długoterminowego programu podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania;
 4. Równoważ problem krótkoterminowych kosztów z koniecznością nabycia zdolności do radzenia sobie z negatywnymi skutkami kryzysu i możliwością odbicia w dłuższych okresach – chroń miejsca pracy, skupiaj się na bezpieczeństwie finansowym najbardziej narażonych pracowników, analizuj strukturę siły roboczej.

Dokument opracowany przez Światowe Forum Ekonomiczne jest odpowiedzią na rozwijający się kryzys. To narzędzie w rękach osób zarządzających zasobami ludzkimi i innych liderów biznesu. Dyrektor zarządzająca Światowego Forum Ekonomicznego, Saadia Zahidi zachęca do korzystania z opracowania – „Odpowiedzialni pracodawcy mogą stosować te zasady i wytyczne, aby skutecznie godzić krótkoterminowe działania na potrzeby bieżącego kryzysu z celami średnio- i długoterminowymi”.

Saadia Zahidi, dyrektor zarządzająca Światowego Forum Ekonomicznego tymi słowy zapowiedziała wytyczoną przez tę organizację, nową mapę drogową dla menedżerów firm.

Wyzwania czasu pandemii

W 2019 roku nikt nie brał pod uwagę ryzyka światowego kryzysu wywołanego przez pandemię. Nikt też nie przypuszczał, że pandemia może poddać ocenie reputację firm jako odpowiedzialnych pracodawców – przypominają autorzy nowej mapy drogowej dla menedżerów: WEF Pandemic Workforce Principles 2020

Dziś państwa i poszczególne firmy mierzą się z wyzwaniem, jakim jest COVID-19. Trwa czas, gdy równocześnie z zaopatrywaniem pracowników w środki ochrony osobistej na niespotykaną dotąd skalę wdraża się nowe procedury pozwalające przechodzić pracownikom na zdalny tryb pracy lub uelastyczniające dotychczasowy system pracy. Wszystko to dzieje się w atmosferze dużej niepewności, ponieważ większość firm nigdy wcześniej nie doświadczyła zawirowań w takim wymiarze i o tak niecodziennej genezie.

Menedżerowie firm muszą tonować nastroje różnych grup pracowników:

 • tych, którzy pracują zdalnie,
 • tych, którzy nie pracują zdalnie, ale mogą przejść na taki tryb pracy przy odpowiednim wsparciu,
 • tych, którzy z różnych powodów nie mogą pracować,
 • tych, którzy nadal mogą pracować, fizycznie stawiając się w pracy.

Określone przez Światowe Forum Ekonomiczne zasady mają wesprzeć zarządzających w wyznaczaniu optymalnego kursu działania. Optymalnego, czyli takiego, który równoważy bieżącą presję wywołaną pandemią ze średnio i długoterminowymi celami organizacji.

5 zasad zarządzania na czas pandemii COVID-19

 1. Postrzegaj trwający kryzys jako istotny moment przywództwa i staraj się zapewnić najlepsze, możliwe rozwiązania dla wszystkich zainteresowanych stron. Zachowaj wierność wyznaczonym celom, wartościom, zasadom i kulturze organizacji. Skuteczni liderzy dbają o transparentność i empatię. Budują zaufanie. Swoją postawą wprowadzają spokój, dają wsparcie, a nawet dodają sił pracownikom, budując poczucie wspólnej misji, wspólnych celów i wdrażając nowe sposoby pracy.
 2. Zarządzając, rozwijaj “zwinny” sposób myślenia. Miej pozytywne podejście, ale też bądź gotowy na porażkę. Nieprzerwanie ucz się, aby reagować skutecznie i adekwatnie do okoliczności. Obecny kryzys wymaga od menedżerów sprawności i innowacyjności oraz umiejętności szybkiego dostosowywania się do zmieniających się reguł działania oraz przepisów.
 3. Staraj się zrozumieć perspektywy wszystkich interesariuszy (pracowników, akcjonariuszy, klientów, dostawców, związków zawodowych, społeczności) i zaangażuj ich w proces podejmowania decyzji. Bądź na bieżąco z zmieniającymi się potrzebami i priorytetami wszystkich interesariuszy. Obserwuj ewoluujące, konkurencyjne i innowacyjne praktyki.
 4. Staraj się utrzymywać kompromis pomiędzy dobrem firmy a dobrem pracowników. Konieczność redukowania kosztów w zmieniającym się nieustannie otoczeniu to wielkie wyzwanie dla liderów. Menedżerowie muszą godzić wymagania akcjonariuszy z wyjątkowo mocno zagrożonym obecnie dobrem pracowników. Konieczne jest poszukiwanie kompromisu, ponieważ ryzyko, ale także zyski każdej ze stron (akcjonariuszy, firmy, pracowników) są ze sobą ściśle powiązane.
 5. Podejmuj decyzje i działania, uwzględniając potrzeby i cele biznesowe w średnim i długim okresie. Podejmowanie decyzji w szybko zmieniającym się i niepewnym środowisku wymaga od organizacji oparcia się presji związanej z podejmowaniem krótkoterminowych działań. Te bowiem dziś mogą wydać się niezbędne, ale w przyszłości mogą zagrozić długoterminowej stabilności firmy.

4 wskazówki dla menedżerów

Do 5 zasad zarządzania w czasach pandemii załączono 4 wskazówki:

 1. Priorytetowe znaczenie ma planowanie, utrzymanie komfortu i komunikacja – wyraźnie określ kluczowe zasady i procedury, wzmocnij pozycję lokalnych liderów i menedżerów oraz nadaj priorytet osobistej i empatycznej komunikacji;
 2. Skoncentruj się na doświadczeniu, zaangażowaniu i motywacji pracowników – wyznaczaj cele i zarządzaj transparentnie, aktywnie słuchaj pracowników, łącz pracowników, stosując nowe technologie;
 3. Zapewnij odpowiedzialne przeprojektowanie pracy – zrównoważone przejście do pracy elastycznej / zdalnej, korzystanie w odpowiedzialny sposób pracowników tymczasowych, rozważenie międzybranżowej wymiany talentów, wdrożenie długoterminowego programu podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania;
 4. Równoważ problem krótkoterminowych kosztów z koniecznością nabycia zdolności do radzenia sobie z negatywnymi skutkami kryzysu i możliwością odbicia w dłuższych okresach – chroń miejsca pracy, skupiaj się na bezpieczeństwie finansowym najbardziej narażonych pracowników, analizuj strukturę siły roboczej.

Dokument opracowany przez Światowe Forum Ekonomiczne jest odpowiedzią na rozwijający się kryzys. To narzędzie w rękach osób zarządzających zasobami ludzkimi i innych liderów biznesu. Dyrektor zarządzająca Światowego Forum Ekonomicznego, Saadia Zahidi zachęca do korzystania z opracowania – „Odpowiedzialni pracodawcy mogą stosować te zasady i wytyczne, aby skutecznie godzić krótkoterminowe działania na potrzeby bieżącego kryzysu z celami średnio- i długoterminowymi”.

comments

comments for this post are closed

Translate »