Jakie trendy w branży HR na 2021 rok ?

Jakie trendy w branży HR na 2021 rok ?

edit

By PartWork Administrator 03-12-2020

Rok 2020 był rokiem innym niż wszystkie. COVID-19 na zawsze odcisnął swoje piętno na naszym sposobie życia i pracy. Choć w momencie publikacji wciąż przeżywamy pandemię, musimy zacząć przygotowywać się na świat po COVID. W tym artykule rozważymy trendy HR, których spodziewamy się w 2021 roku i później.

Przyjazna rekrutacja

Często zdarza się, że wykwalifikowani kandydaci, napotykając na zbyt długi i skomplikowany proces rekrutacji rezygnują z aplikowania.  Warto więc wprowadzić bardziej przyjazny i prostszy proces rekrutacyjny, aby pozyskać talenty z rynku pracy. Zdecydowane uproszczenie tego procesu zaoszczędzi czas i środki. Przyniesie korzyści pracodawcy i kandydatowi.

Reskilling i upskilling

Ponieważ rodzaje umiejętności potrzebnych na rynku pracy szybko się zmieniają, poszczególni pracownicy będą musieli uczyć się przez całe życie, jeśli chcą osiągnąć satysfakcjonującą karierę. Dla firm strategie przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji będą miały kluczowe znaczenie, jeśli mają one znaleźć potrzebny im talent i przyczynić się do społecznie odpowiedzialnego podejścia do przyszłości pracy. Tu wielką rolę do odegrania będą miały działy HR, gdyż to one będą odpowiedzialne za przygotowanie warunków do podnoszenia kwalifikacji, czy ich zmiany poprzez wprowadzenie regularnych programów upskilling/reskilling’owych. 

Jeśli nowoczesna firma ma się efektywnie rozwijać to szkolenia pracowników muszą dotyczyć zarówno umiejętności twardych, jak i miękkich. Umiejętności twarde to umiejętności techniczne pracowników, które pozwalają im wykonywać konkretne zadania, takie jak praca z określonymi programami komputerowymi, podczas gdy umiejętności miękkie odnoszą się do inteligencji emocjonalnej, zdolności komunikowania się, zarządzania zmianą oraz innych umiejętności osobistych i interpersonalnych. Warto opracować strategie  learning and development, w ramach której ciekawym trendem  jest nauka w toku pracy, który polega na  umożliwianiu dostępu do małych kawałków informacji w czasie wykonywania codziennych zadań.

Power skills

Niezbędna w nadchodzącym świecie stanie się kombinacja umiejętności miękkich, cyfrowych i analitycznych, określana  jako power skills. HR będzie poszukiwał pracowników, którzy wykażą się umiejętnością analitycznego myślenia, kreatywnością, inteligencją emocjonalną i jednocześnie, dla których nie obcy jest świat cyfrowy. Power skills będą miały kluczowe znaczenie ze względu na to, że wyposażą pracowników w umiejętności niezbędne w obliczu zmian technologicznych i pozwalające osiągnąć satysfakcjonującą karierę w każdym nowym miejscu pracy. Rozwój umiejętności energetycznych będzie głównym priorytetem światowych firm, a przedsiębiorstwa będą realizować inicjatywy podnoszenia umiejętności i przekwalifikowania. W przypadku specjalistów HR pierwszym krokiem jest ocena luki w umiejętnościach organizacyjnych. Nadszedł czas, aby zainwestować w najcenniejsze aktywa firmy – w ludzi, a indywidualny coaching powinien być głównym aspektem tej inwestycji.

Marka osobista

Indywidualny branding, w przeciwieństwie do marki biznesowej lub firmowej, to sposób, w jaki ktoś sprzedaje swoje indywidualne doświadczenie i umiejętności pracodawcom lub potencjalnym kontaktom zawodowym. Dla młodych ludzi, którzy według obliczeń do 2025 będą stanowić 75% siły roboczej na świecie, oprócz korzyści finansowych liczą się również wartości prezentowane przez firmę. Ważna jest też dla nich możliwość rozwoju, jak i różnorodne benefity, np. elastyczny czas pracy, wprowadzające harmonię między życiem osobistym a zawodowym. Osoby poszukujące pracy powinny zainwestować w markę osobistą, gdyż odróżni ich to od innych kandydatów, stanie się kluczem, który otwiera dostęp do wielu nowych możliwości  Ważnym aspektem będzie przedstawienie siebie, jako społecznie zaangażowanego pracownika, który chętnie uczy się nowych rzeczy, ma przejrzysty system wartości i umie proaktywnie pracować w zespole.

Biznes odpowiedzialny społecznie – CSR

Corporate Social Responsibility, czyli CSR, to taki model zarządzania przedsiębiorstwem, w którym uwzględnia się wpływ działalności gospodarczej na środowisko i dostrzega, jak dużo można zrobić na rzecz lokalnych społeczności. W wyniku takiego modelu zarządzania powstają programy, które angażują grupy społeczne wokół firmy, a zaangażowanie udziałowców w decyzje firmy jest znacznie większe. Pracownicy natomiast, w tak zarządzanym biznesie, mają znacznie większe poczucie sensu wykonywanej pracy.

Z punktu widzenia HR jest to o tyle ważne, że kandydaci, jeszcze przed złożeniem aplikacji sprawdzają, jakimi wartościami kieruje się firma i czy są one zgodne z ich przekonaniami i światopoglądem. Odpowiedzialne zarządzanie biznesem wpływa na poprawę relacji z lokalnymi władzami i społecznością, kształtuje pozytywny wizerunek firmy oraz wpływa na poziom kultury organizacyjnej. To wszystko sprawia, że rośnie konkurencyjność i skuteczność działania.

 Praca hybrydowa

Praca zdalna jeszcze do niedawna była benefitem. Obecnie mamy do czynienia z nową rzeczywistością. Podczas gdy niektóre firmy wychodzą z COVID-19, jako całkowicie zdalne, odchodzą od biur na rzecz większej elastyczności i wydajności, wiele innych szuka rozwiązania w modelu częściowo zdalnym. Zdalne sterowanie hybrydowe zmusza kierownictwo do zarządzania dwoma różnymi doświadczeniami pracowników. Nie wszyscy są przygotowani, aby stawić czoła pułapkom pracy hybrydowej. Pracownicy zdalni, mają zwykle dostęp do mniejszej ilości informacji, mniej możliwości kariery i rozwoju. HR musi stać się sprawną i technologicznie inteligentną funkcją. Musi ewoluować i dostosowywać się wraz ze zmieniającym się światem wokół niego tak, aby mógł wspierać ludzi w całym cyklu życia pracownika.

Sztuczna inteligencja

Zespoły HR mogą zaoszczędzić czas i skupić się na projektach, które zapewniają wartość organizacyjną, poprawiają życie zawodowe, rozwój i samopoczucie pracowników wprowadzając automatyzację, roboty i sztuczną inteligencję. Wirtualną rzeczywistość (VR) warto wykorzystać w szkoleniach, a będzie to – według szacunków, rynek wart 6,3 miliardów dolarów. Sztuczna inteligencja (AI) usprawni pracę w kadrach, pomoże w opracowaniu skuteczniejszych procesów rekrutacji i ułatwi proces onboardingu/ offboardingu. Dzięki automatyzacji rutynowych zadań wpłynie też na wzrost produktywności.

HR korzystając ze sztucznej inteligencji dostanie narzędzia i czas na przyciąganie, zatrzymywanie, rozwijanie i nagradzanie ludzi w celu utrzymania i wzrostu produktywności.

Wzrost roli chatbot-ów

Chatbot to program sztucznej inteligencji (AI), który tworzy interaktywną konwersację, wykorzystując wstępnie obliczone sygnały i frazy tekstowe lub dźwiękowe. Chatboty wykorzystuje się do podstawowej obsługi klienta i do celów marketingowych, ale mogą być też zastosowane w systemach operacyjnych jako wirtualni asystenci. Chatboty zaoszczędzą czas specjalistów HR, poprzez udzielanie kandydatom czy pracownikom gotowych odpowiedzi na proste, czy najczęściej  powtarzające się pytania, które mogą dotyczyć procesu rekrutacji, benefitów, polityki firmy lub dokumentacji.

Niektóre trendy od jakiegoś czasu były już w pewnym stopniu  praktykowane, ale wydarzenia roku spowodują znaczne ich upowszechnienie i przyśpieszenie. Działy HR muszą się poważnie zastanowić, które z tych nowoczesnych trendów będą niezbędne i kluczowe dla firmy w najbliższej przyszłości

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej jakie nowości czekają nas w 2021 oraz potrzebujesz wsparcia we wprowadzeniu ich w Twojej firmie, skontaktuj się z naszym doświadczonym zespołem: kontakt@part-work.pl

comments

comments for this post are closed

Translate »