Rotacja – sposoby doboru pracowników i system rekrutacji

Rotacja – sposoby doboru pracowników i system rekrutacji

edit

By PartWork Administrator 22-02-2021

Firmy często zmagają się z niechcianą rotacją pracowników, ich odejście często związane jest z ponoszeniem wysokich kosztów przez pracodawców. Czym ona właściwie jest, dlaczego się pojawia, jakie skutki przynosi i jak ją zminimalizować? Istnieje kilka sposobów, które zachęcają pracowników do pozostania w firmie.

Czym jest rotacja?

Rotacja pracowników to nic innego jak odejście osób zatrudnionych w określonym czasie. Powody odejścia bywają różne, jednakże dzielimy je na dobrowolne lub niedobrowolne. W przypadku niezadowolenia pracodawcy z pracy jaką wykonuje pracownik dochodzi do odejścia niedobrowolnego, natomiast w przypadku odejścia dobrowolnego decyzja pada ze strony pracownika. 

Rotacja pracowników często wpływa niekorzystnie dla firmy, związana jest z wysokimi kosztami jakie ponosi pracodawca. Czasem zdarza się, że zatrudnienie nowego pracownika jest kilkukrotnie droższe niż utrzymanie starego. 

W jaki sposób dobrać pracowników? 

Pracodawca kierując się wyborem odpowiedniego pracownika powinien ocenić jakich kandydatów oczekuje na danym stanowisku. Oprócz kwalifikacji, czy umiejętności ważne są również cechy charakteru, które często świadczą o tym z jaką osobą mamy do czynienia. Ważną kwestią jest przygotowanie listy, którą będziemy mieć przy sobie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, dzięki niej nie przeoczymy żadnych ważnych pytań które chcemy zadać naszemu potencjalnemu pracownikowi. Odpowiednie przygotowanie świadczy o naszym profesjonalizmie i lepiej wpływa na przyszłego pracownika. Pytajmy o wszystko co może nam pomóc w podjęciu decyzji, wykażmy się wysoką kulturą osobistą oraz po każdej rozmowie sporządzajmy notatki, tak aby nie umknęły nam żadne informacje w późniejszej analizie kilku kandydatów.

Jak uniknąć rotacji pracowników?

Statystycznie większa rotacja pojawia się wśród młodego pokolenia, które nie boi się zmian. Najczęstszymi powodami rotacji pracowników są:

• wykonywanie powtarzalnych czynności

• zła atmosfera w pracy 

• nadgodziny

• brak wyzwań

• brak elastycznych godzin pracy 

• lepsze wynagrodzenie w firmach konkurencyjnych

Aby uniknąć rotacji pracowników, która w dzisiejszych czasach zdarza się niestety bardzo często, należy przede wszystkim przyjmować odpowiednich ludzi na odpowiednie stanowisko. Nie zawsze liczą się tylko kwalifikacje, czy umiejętności, warto wybrać kandydata który wzbudza nasze zaufanie. Ważne jest, aby odpowiednio wdrożyć nowego pracownika i zrobić mu szkolenie. Jeżeli nie zapewnimy odpowiedniego przygotowania nowemu pracownikowi może stać się to przyczyną wcześniejszej rezygnacji z pracy. 

Bardzo ważnym aspektem jest dobra komunikacja pomiędzy pracownikami, warto dawać im dobry feedback, poinformować co robią źle a co dobrze. Warto doceniać starania pracowników i dać im poczucie zaufania, tak aby wiedzieli, że w każdym momencie mogą porozmawiać z przełożonym. Pracodawca powinien zapewnić pracownikom regularne szkolenie oraz doceniać ich pracę. 

comments

comments for this post are closed

Translate »