Problemy związane z zatrudnieniem cudzoziemców

Problemy związane z zatrudnieniem cudzoziemców

edit

By PartWork Administrator 22-02-2021

Przykładowe trudności

Zatrudnienie cudzoziemców jest wysoce korzystne dla polskich firm i pracodawców, ponieważ osoby decydujące się podjąć pracę w naszym kraju często są zdeterminowane i o wiele bardziej wydajniejsze. Sama chęć podjęcia pracy w innym kraju powinna być dla pracodawcy znacząca. Najczęściej na taki krok decydują się osoby, które nie mogą poradzić sobie ze znalezieniem pracy w rodzimym kraju, a co za tym idzie są o wiele bardziej zmotywowane i robią wszystko aby utrzymać się w nowym kraju jak najdłużej.

Jednak zatrudnienie cudzoziemców może wiązać się z problemami, które często są niełatwe do rozwiązania. W tej części artykułu skupimy się na ich przykładach, a w kolejnym podamy Państwu przykładowe rozwiązania.

Podstawowy problem, jaki od razu nasuwa się na myśl o zagranicznych pracownikach to bariera językowa. Istnieją zawody, w których niekonieczna jest świetna znajomość języka ale bywa i tak, że jest on kluczowy na poszczególnym stanowisku.

Kolejny aspekt, który jest niezwykle istotny dla pracodawców to uzyskanie wszelkich pozwoleń na pracę. Jednak liczba dokumentów zezwalających na pracę cudzoziemców stale rośnie, co jest wynikiem ogromnego deficytu polskich kandydatów. Wielu ekspertów śmiało twierdzi, że ratunkiem dla wielu polskich firm jest właśnie zatrudnienie cudzoziemców.

Inny problem jaki może się pojawić jest ściśle związany z aktualną sytuacją na świecie. Osoby przyjeżdżające bezpośrednio z zagranicy zmuszeni są odbyć 14-dniową kwarantannę. Może to być główna przeszkoda dla pracodawców, którzy pilnie potrzebują nowych pracowników.

Wymienione wyżej problemy oczywiście przykładami z jakimi pracodawcy mogą się spotkać decydując się na zatrudnienie cudzoziemców. W całym procesie zatrudnienia możliwe jest pojawienie się nowych problemów, które nie są aż tak oczywiste i popularne, jak te wyżej wspomniane.

Przykładowe rozwiązania

Jeśli są Państwo ciekawi jak poradzić sobie z wymienionymi problemami zachęcamy do przeczytania tej części artykułu, w której podamy przykładowe możliwości na uniknięcie niepożądanych trudności.

W kwestii uniknięcia barier językowych zalecamy aby w ogłoszeniu podać informację o konieczności biegłej znajomości języka na określonym stanowisku. Ograniczy to liczbę kandydatów i oszczędzi niezbędny czas , który musieliby Państwo przeznaczyć na przeglądanie wniosków. Istnieje również możliwość skorzystania z usług naszej firmy, która oferuje wynajem pracowników. Każdy z naszych kandydatów będzie spełniał określone przez Państwa warunki, co umożliwi szybkie zatrudnienie.

Jeśli chodzi o dokumentację to nie są Państwo w stanie w żaden sposób jej przeskoczyć. Obowiązujące pozwolenia to konieczność podczas zatrudniania cudzoziemców. Mogą Państwo jednak ponownie rozpatrzyć skorzystanie z usług naszej firmy. Dzięki współpracy z nami nie muszą się Państwo  nią martwić, do nas należy skompletowanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń.

Ostatni problem, o którym wspomnieliśmy jest najcięższy to rozwiązania, ponieważ panujące obostrzenia bezustannie się zmieniają. Na ten moment mogą Państwo wymagać od potencjalnego kandydata aby wykonał test na wirusa przed wyjazdem. Jeśli okaże się negatywny nie będzie konieczności poddawania go kwarantannie.

Mamy nadzieję, że podane przez nas rozwiązania okażą się przydatne dla Państwa i ułatwią procesy rekrutacyjne cudzoziemców.

comments

comments for this post are closed

Translate »