Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom?

Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom?

edit

By PartWork Administrator 18-02-2021

Bezpieczeństwo i komunikacja

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa w miejscu pracy. Taki obowiązek został zawarty w Kodeksie Pracy. Chcemy przedstawić Państwu jakie działania pracodawca musi podjąć aby spełnić normy zawarte w ustawach. Należy pamiętać, że dla wielu pracowników jest to niezmiernie istotna kwestia i nie może zostać w żadnym stopniu zaniedbana i pominięta.

W obecnych czasach niezmiernie ważne jest zapewnienie higieny pracy. Pozostają zawody, które nie mogą zmienić formy wykonywanej działalności na tryb zdalny. W takich placówkach pracodawca obowiązany jest dostarczyć pracownikom niezbędne środki do utrzymania higieny i dezynfekcji miejsca pracy. Należą do nich przede wszystkim płyny umożliwiające odkażanie rąk i powierzchni, maseczki, przyłbice i rękawiczki. Pracownicy, którzy mają kontakt z klientem mogą domagać się również zamontowania odpowiednich pleks, które zapewnią dodatkową ochronę.
Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy przeprowadzenie szkolenia BHP. Jest to nie tylko niezmierne ważne ale również pozwala uniknąć niechcianych wypadków i konsekwencji, jakie niesie za sobą nieumiejętne korzystanie z maszyn i niestosowanie środków i odzieży ochronnej.

Kolejnym aspektem, którego pracodawca nie może pominąć jest wysłanie potencjalnego pracownika na badania. Mogą to być badania sanepidowskie, które są wymagane na stanowisku w branży gastronomicznej oraz badania okresowe sprawdzające czy nie ma przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu przez pracownika. Takie badania najczęściej mają miejsce w firmach, gdzie pojawiają się środki chemiczne, które mogą wpływać na zdrowie. Tylko dzięki wydaniu aktualnego orzeczenia lekarskiego pracownik może dalej wykonywać swoją pracę.

Wszystkie groźne dla zdrowia i życia substancje muszą być w odpowiedni sposób opisane i zabezpieczone. Maszyny z napędem własnym muszą spełniać wymogi techniczne i mogą być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników.
Zapewnienie bezpieczeństwa pracy powinno być równie ważne dla pracodawcy, jak i pracownika.

Komunikacja 

Dla pracownika komunikacja w miejscu pracy jest równie ważna, co zapewnienie bezpieczeństwa. Prawidłowa komunikacja jest również ważnym elementem wpływającym na prawidłowe funkcjonowanie firmy. Istnieją dwie formy komunikacji w firmie.

Pierwsza z nich opiera się na relacjach przełożony-podwładny, a druga na komunikacji między pracownikami. Obie powinny spełniać podobne kryteria, w celu uzyskania wysokich efektów. Przedstawimy Państwu kilka zasad, którymi należy się kierować w celu zapewnienia sprawnej komunikacji.
Przede wszystkim należy unikać niedopowiedzeń. Obowiązuje to w obu formach komunikacji. Wszystkie zadania muszą być jasno określone i zawierać niezbędne informacje umożliwiające ich wykonanie.

Należy również pamiętać aby zawsze odpowiadać na zadane pytania i dawać informację zwrotną, co do jakości wykonanych zadań. Dla wielu pracowników otrzymanie feedbacku jest niezmiernie ważne, ponieważ pozwala im poznać ewentualne błędy i wpływa na poprawę stosowanych metod.
Ważnym aspektem jest to aby mówić za siebie. Nie należy powtarzać czyichś słów, ponieważ może to powodować niechciane konflikty i znacząco wpłynąć atmosferę pracy.

Ostatnią radą jaką chcemy przekazać jest to, żeby zawsze słuchać swoich współpracowników. Poznanie ich punktu widzenia i pomysłów może przyczynić się do poznania przez nas nowych metod, które możemy wykorzystać w pracy. Ponadto jeśli my okażemy chęć wysłuchania innych, oni na pewno odpłacą się tym samym. Takie działania znacznie wpływają na budowanie relacji i pozyskiwanie efektywnych wyników pracy.

Pamiętajmy, żeby ze sobą rozmawiać w sposób jasny i uprzejmy, a na pewno przełoży się to na jakość pracy.

comments

comments for this post are closed

Translate »