Jak zaspokoić potrzeby pracowników?

Jak zaspokoić potrzeby pracowników?

edit

By PartWork Administrator 19-02-2021

Ludzie, nie maszyny

Coraz więcej pracodawców postrzega pracownika jako osobę, a nie maszynę do pracy. Takie nastawienie przekłada się na efektywniejszym rozwoju firmy i uzyskiwaniu lepszych wyników. Firmy, które zaczęły dbać o pracownika i jego potrzeby w znacznym stopniu poprawiły swoją pozycję na rynku. Dlatego konieczne jest zatrudnienie nowych menedżerów lub specjalne przeszkolenie obecnych na każdym szczeblu pracy, w taki sposób aby nastawieni byli na zaspokojenie potrzeb pracownika, a tym samym zbudowali jego zaangażowanie i lojalność. W tej części artykułu przedstawimy Państwu podstawowe potrzeby pracownika, a w kolejnej doradzimy jakich działań zasięgnąć aby je spełnić i utrzymać pracownika w firmie. Należy jednak pamiętać, że każdy człowiek jest inny i ma różną hierarchię wartości, dlatego ważne jest poznanie indywidualnych potrzeb danego pracownika. Przedstawimy potrzeby, które według nas są najistotniejsze i to ich zaspokojenia będzie oczekiwać większość pracowników. 

Pierwszym z aspektów jest potrzeba sensu. Pracownik musi wiedzieć, że to co robi ma sens i jest niezmiernie potrzebne dla osiągnięcia sukcesów przez firmę. Taka świadomość w wysokim stopniu poprawia jego zaangażowanie i postrzeganie zadania.

Kolejny ważny punkt w tworzeniu dobrej relacji z pracownikiem jest danie mu możliwości wyróżnienia się. Potrzeba bycia docenionym towarzyszy każdemu z nas, niezależnie od wykonywanego zawodu i szczeblu, na którym się znajduje.

Następna potrzeba, która musi zostać zaspokojona to potrzeba wpływu. Pracownik musi wiedzieć, że to co robi ma ogromne znaczenie i przyczynia się do rozwoju organizacji. Spełnienie tej potrzeby wpłynie pozytywnie na zwiększenie ilości pomysłów oraz wprowadzenie nowych rozwiązań.

Ostatnia potrzeba, o której chcemy wspomnieć jest niemniej ważna od pozostałych. Mamy tutaj na myśli potrzebę ciągłego rozwoju. Nikt nie chce stać w miejscu i przez lata wykonywać tych samych zadań. Możliwość zbierania doświadczenia i rozwijania umiejętności jest bardzo ważna dla każdego pracownika.
Jeśli poznaliśmy już podstawowe potrzebny skupmy się na tym jak je zaspokoić.

Niezawodne rozwiązania

Każda firma kieruje się innymi zasadami i rozwiązaniami. Poniżej przedstawimy przykłady działań, które mogą przyczynić się do zaspokojenia potrzeb pracowników i zwiększenia ich wydajności.

Jeśli chodzi o potrzebę sensu, przełożony musi w czytelny sposób przedstawić pracownikowi dlaczego to zadanie jest ważne i jakie korzyści dla firmy niesie jego realizacja. W kwestii dania pracownikowi szansy na wyróżnienie się konieczna jest informacja zwrotna o jakości wykonanego zadania. Pracownik musi wiedzieć czy praca została zrealizowana w wymagany sposób, a jeśli tak należy go docenić w postaci na przykład premii lub awansu.

Zaspokojenie potrzeby wpływu jest niezwykle łatwe dla przełożonego. Wystarczy wdrożyć pracownika w nowy projekt albo przedstawić mu raport z efektami, jakie przyniosła jego praca.

Potrzeba ciągłego rozwoju jest nieco trudniejsza do szybkiej realizacji. Pozyskiwanie nowych tytułów często możliwe jest dopiero po nabyciu odpowiedniego doświadczenia. Należy jednak poinformować pracownika, że istnieje taka możliwość ale uzależniona jest od tego, z jaką efektywnością będzie wykonywał zadania. Aby poszerzać jego umiejętności możemy stopniowo podnosić trudność zlecanych zadań.

Pamiętajmy, że dobro naszych pracowników powinno być dla nas najważniejsze, bo to dzięki nim możemy osiągnąć większe sukcesy.

comments

comments for this post are closed