Trendy na rynku pracy dla cudzoziemców w Polsce

edit

By PartWork Administrator 07-02-2024

Obserwując dynamiczne zmiany na polskim rynku zatrudnienia z perspektywy agencji pracy, możemy przewidzieć fascynujący rozwój sytuacji w 2024 roku. Zauważalny jest znaczny wzrost zatrudnienia cudzoziemców, obejmujący nie tylko naszych sąsiadów, lecz także osoby pochodzące z odleglejszych regionów, takich jak Hindusi, Gruzini i Uzbecy, którzy stają się coraz bardziej liczną siłą roboczą.

Należy podkreślić, że sytuacja związana z uchodźcami z Ukrainy uległa pewnym zmianom. Mimo że Polska była pierwotnym celem, to obecnie liczba Ukraińców zarejestrowanych w Niemczech wzrosła o 410 tysięcy, podczas gdy w Polsce odnotowano spadek o 350 tysięcy. Niemniej jednak, emigracja zarobkowa nadal rośnie, co potwierdzają dane ZUS, obejmujące objęcie ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.

Optymistycznie oceniając, można stwierdzić, że polski rynek pracy utrzymuje stabilność pomimo trudności na arenie międzynarodowej. Branża motoryzacyjna planuje zwiększenie zatrudnienia, szczególnie zwracając uwagę na wzrost liczby zatrudnionych kobiet z Ukrainy. W sektorze spożywczym, mimo napotykanych wyzwań, zauważamy imponujący wzrost zatrudnienia kobiet o niemal 50%, co jest rezultatem adaptacji do zmieniającej się sytuacji na rynku.

Warto zanotować, że Polska staje się atrakcyjnym miejscem pracy nie tylko dla krajów sąsiedzkich, ale także dla pracowników z odleglejszych zakątków globu. Dlatego też, firmy zyskują dostęp do różnorodnej siły roboczej, co może przyczynić się do dalszego wzrostu gospodarczego. Biorąc pod uwagę te trendy, przyszłość rynku pracy w Polsce wydaje się pełna obiecujących możliwości.

comments

comments for this post are closed

Translate »