Jak zatrudniać cudzoziemców?

Jak zatrudniać cudzoziemców?

edit

By PartWork Administrator 17-11-2020

Ekonomiczni imigranci z Ukrainy stanowią istotny sektor pracowników zatrudnianych w Polsce. Zgodnie z danymi podanymi w Barometrze imigracji zawodowej za II półrocze 2019 roku, co piąta polska firma zatrudnia pracowników z Ukrainy. Najczęściej pracują oni w branży produkcyjnej, przykładowo na linii produkcyjnej w fabrykach produkujących części samochodowe, a także usługowej, w gastronomii, czy w sektorze opieki zdrowotnej. Już od kilku lat upada szkodliwy stereotyp mieszkańca Ukrainy zatrudnianego tylko do niewymagających prac.

Podobne wnioski prezentuje ostatni raport GUS Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce w 2019 r. Poniżej infografika pt. Struktura zezwoleń na pracę cudzoziemców według sekcji PKD w 2019 r.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

1. Zalety i wady zatrudniania pracowników z Ukrainy

Angażowanie do pracy osób z Ukrainy, pod wieloma względami jest korzystne dla pracodawcy. Wśród istotnych aspektów, które wpływają na atrakcyjność zatrudniania cudzoziemców jest ich dyspozycyjność i możliwość pozyskania licznej grupy osób w krótkim czasie. Ponadto nie bez znaczenia jest podobna kultura i dająca się łatwo przezwyciężyć bariera językowa. Zatrudnienie w Polsce cieszy się dużą popularnością wśród obywateli Ukrainy, dlatego też ilość chętnych do pracy osób pozwala na szybką i efektywną rekrutację. 

Ponadto aktywizacja cudzoziemców na polskim rynku pracy pozwala na wymianę kulturową, która pozytywnie wpływa na relacje między imigrantami, a społeczeństwem. 
Zatrudnienie jednak może okazać się problematyczne od strony dokumentacji, począwszy od sprawdzenia kwalifikacji, a skończywszy na pozwoleniach na pracę.

2. Legalne i bezpieczne zatrudnienie

Z korzyścią, zarówno dla pracodawcy jak i pracownika jest zadbanie o legalne zatrudnienie. Żeby móc zgodnie z prawem powierzyć dane stanowisko osobie z Ukrainy, należy spełnić szereg wymogów formalnych, jak i przeprowadzić skuteczną procedurę rekrutacyjną, która wyłoni najlepszych kandydatów na określone stanowisko. 

PartWork zajmuje się zarówno wszystkimi formalnościami takimi jak: kontakt z urzędami, kompletowanie dokumentacji, dbałość o terminy, czy poszukiwanie kompetentnego pracownika z odpowiednim nastawieniem do pracy.
Obywatel Ukrainy, który nie jest członkiem Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego z reguły może legalnie pracować w Polsce, jeżeli będzie posiadał łącznie: 

  • podstawę prawną (dokument) umożliwiającą mu legalną pracę w Polsce,
  • podstawę prawną (dokument) umożliwiającą mu legalny pobyt w Polsce, 

Należy jednak zauważyć, że istnieje szereg wyjątków, w których możliwe jest zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia na pracę. Są to m.in. sytuacje w których posiada on zezwolenie na pobyt stały w Polsce czy Kartę Polaka. Wszystkie te wyjątki zostały określone w kilku aktach prawnych, m.in. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

3. Zezwolenie na pracę, Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, Informacja Starosty

Aby uzyskać zezwolenie na pracę konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do wojewody właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Najbardziej powszechne zezwolenie na pracę typ A, wydawane jest na okres od 1 do 3 lat, jednak można je wielokrotnie przedłużać. Czas oczekiwania na wydanie tego zezwolenia, po złożeniu wniosku w urzędzie, wynosi ustawowo jeden miesiąc, natomiast w praktyce zależnie od urzędu wojewódzkiego, 2-3 miesiące, a w pojedynczych, najmniej sprawnych urzędach do 6 miesięcy. 

Podczas tej procedury konieczne jest przeprowadzenie tzw. testu rynku pracy, czyli uzyskanie zaświadczenia Informacji Starosty informującego, że pracy na danym stanowisku nie może wykonać żaden bezrobotny zarejestrowany w urzędzie pracy. Niestety, procedura uzyskania Informacji Starosty w ostatnich latach ma coraz mniej odniesienia do praktyki, a pozostaje jedynie wymogiem formalnym, który pracodawca musi spełniać. 

Istnieje również mniej skomplikowana procedura umożliwiająca zatrudnianie obywateli sześciu wybranych państw, w tym Ukrainy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy. Czas oczekiwania na wydanie (zarejestrowanie) oświadczenia, po złożeniu wniosku w urzędzie, wynosi ustawowo 7 dni roboczych (nie kalendarzowych), co w praktyce najczęściej jest dochowywane. Wyjątkiem są urzędy w największych miastach wojewódzkich, gdzie siedzibę ma znacznie więcej pracodawców, tam czas oczekiwania dochodzi nawet do jednego miesiąca.

 W przypadku tego rozwiązania łączny okres trwania zatrudnienia nie może przekroczyć 6 miesięcy w okresie kolejnych 12 miesięcy, należy zatem z wyprzedzeniem zadbać o kolejny dokument dla pracownika. 

4. Outsourcing procesów produkcyjnych i leasing pracowników

Alternatywą dla samodzielnego zatrudniania pracowników z Ukrainy jest skorzystanie z usługi outsourcingu procesów produkcyjnych, np. pakowania produktów klienta. Świadczenie to, oparte na zasadzie podwykonawstwa, polega na powierzeniu wykonania określonych zadań pracownikom zewnętrznej firmy. Podobną usługą jest leasing pracowników, czyli wynajmowanie, oddelegowanie pracowników podmiotu zewnętrznego do miejsca pracy klienta. 

Należy zaznaczyć niewielką różnicę między tymi dwoma rozwiązaniami polegającą m.in na tym, że outsourcing nie posiada ograniczenia czasowego, a leasing jest ustalony na dany okres czasu, Niewątpliwą zaletą obu usług jest ograniczenie formalności związanych z legalizacją pracy i pobytu cudzoziemców oraz kwestii kadrowo-księgowych.

5. Współpraca z PartWork

PartWork świadczy usługi z zakresu leasingu pracowników. Ponadto oferuje przeprowadzenie całego procesu od momentu poszukiwania pracowników po legalizację ich pobytu i pracy. Działania PartWork obejmują etap wdrożeniowy, podczas którego sprawdzane są kwalifikacje oraz doświadczenie kandydatów, a także późniejszy kontakt z urzędami, tak by skutecznie i szybko umożliwić im pracę na terenie kraju. Takie rozwiązanie to duża oszczędność czasu dla Państwa, szybki dostęp do dużej bazy pracowników oraz szansa na uniknięcie samodzielnego załatwiania kwestii formalno-prawnych oraz rekrutacyjnych.

Współpraca z PartWork pozwala na profesjonalne, bezpieczne i w pełni legalne angażowanie obcokrajowców, w zależności od indywidualnych potrzeb gości zza wschodniej granicy i ich pracodawców.

6. Jaki jest Twój przypadek?

Jeśli chcesz omówić Twoje konkretne case study zatrudnienia cudzoziemca lub jeśli nie chcesz zajmować się tymi formalnościami napisz do naskontakt@part-work.pl

Dla naszych Klientów zatrudniamy cudzoziemców legalnie na długo

comments

comments for this post are closed

Translate »