Jak Ukraińcy oceniają pracę w Polsce?

edit

By PartWork Administrator 06-02-2024

Ostatnie dni przyniosły nowe spojrzenie na zadowolenie pracowników z Ukrainy z ich zatrudnienia w Polsce, dzięki najnowszym wynikom przeprowadzonego badania. Analiza tych danych ujawniła kilka istotnych aspektów, które warto podkreślić.

Wysyłanie pieniędzy do Ukrainy

Mimo rosnących kosztów życia w Polsce, aż 56% respondentów zadeklarowało, że przesyła część swojego wynagrodzenia do rodzin przebywających na Ukrainie. Co ciekawe, połowa z nich podaje, że wysyła kwoty sięgające nawet 20% swojego zarobku, a niemal 30% badanych deklaruje przekazywanie od 20 do 30% swojego dochodu. To znaczący wskaźnik, sugerujący, że poziom wynagrodzeń w Polsce pozwala nie tylko na samodzielne utrzymanie, lecz również na wspieranie rodzin pozostawionych za granicą. Te rezultaty świadczą o tym, że pracownicy z Ukrainy doświadczają tutaj nie tylko stabilnych warunków zatrudnienia, ale również mogą liczyć na satysfakcjonującą płacę.

Brak zainteresowania relokacją

Szczególnie ciekawe jest to, że aż 59% badanych pracowników z Ukrainy nie wykazuje zainteresowania przenosinami do innych miast, nawet przy potencjalnie atrakcyjniejszych ofertach pracy. To istotne wyzwanie związane z mobilnością pracowników na polskim rynku pracy, mające bezpośredni wpływ na strategię rekrutacyjną pracodawców. Ta liczba sugeruje, że dla wielu Ukraińców, poza finansowym aspektem, istnieją również inne czynniki determinujące ich zadowolenie z bieżącego miejsca pracy.

Powody wyboru Polski jako miejsca schronienia

Dodatkowo, badanie ujawniło, że głównym powodem wyboru Polski jako miejsca schronienia przed wojną jest bliskość kulturowa, wskazana przez 36% ankietowanych. Kolejne istotne aspekty to posiadanie tu przyjaciół (27%), rodziny (24%), oraz przyjazne nastawienie Polaków do obywateli Ukrainy (19%). Te czynniki podkreślają, że Polska nie tylko oferuje stabilność finansową, ale również tworzy warunki, które sprzyjają integracji społecznej i budowaniu relacji, co może być kluczowe dla długotrwałego zadowolenia pracowników z Ukrainy z życia i pracy w Polsce.

Podsumowanie

Wyniki tego badania rzucają światło na pozytywne aspekty zatrudnienia Ukraińców w Polsce, pokazując, że pracownicy ci nie tylko znajdują tu stabilność finansową, ale także tworzą więzi, które sprawiają, że preferują pozostanie w obecnym miejscu pracy. To ważna informacja zarówno dla pracodawców, którzy starają się utrzymać i przyciągać utalentowane jednostki, jak i dla samych pracowników, dla których Polska staje się miejscem, gdzie nie tylko pracują, ale także budują swoje życie.

comments

comments for this post are closed

Translate »