Deficyt pracowników – główne strategiczne wyzwanie w 2024 roku

edit

By PartWork Administrator 08-02-2024

Polska stoi obecnie przed wyzwaniem, które wydaje się być bezprecedensowe od wielu lat. Zgodnie z najnowszymi danymi ekonomistów, konieczne jest zatrudnienie ponad miliona cudzoziemców, aby sprostać rosnącym potrzebom w sektorze produkcyjnym i usługowym.

Z badań wynika, że aż 90% firm planuje zwiększyć zatrudnienie w 2024 roku. Ten wzrost zatrudnienia jest efektem odbicia gospodarczego po ubiegłorocznym spowolnieniu. Jednakże, napotykamy na znaczny problem braku pracowników, szczególnie w sektorach takich jak transport, logistyka czy przetwórstwo przemysłowe. Według badania przeprowadzonego przez NBP w połowie poprzedniego roku, prawie 35% przedsiębiorstw w Polsce zgłosiło trudności w znalezieniu odpowiednich kandydatów do obsadzenia dostępnych miejsc pracy.

Nie można już jedynie polegać na podnoszeniu płac jako jedynym środku przyciągającym i zatrzymującym pracowników. Rynek pracy zmaga się obecnie z luką generacyjną, a młode pokolenie podchodzi do pracy zupełnie inaczej niż poprzednie. Tradycyjna, nisko płatna praca nie jest już wystarczająco atrakcyjna.

Dotychczasowa emigracja zarobkowa z Ukrainy, która częściowo łagodziła problemy kadrowe, została zahamowana z powodu wydarzeń geopolitycznych. To skutkuje radykalną zmianą roli pracowników z tego kraju na polskim rynku pracy. Obecnie, niemal co drugi obywatel Ukrainy zatrudniony w Polsce to kobieta, pracująca głównie w sektorze handlu lub usług.

Aby sprostać tym wyzwaniom, konieczne jest poszukiwanie nowych rozwiązań także poza Europą Wschodnią. Obecnie zauważalny jest wzrost napływu obywateli Białorusi oraz krajów Azji Południowo-Wschodniej, zwłaszcza z Indii. W związku z tym, polski rynek pracy musi być gotów na dynamiczne zmiany oraz na zwiększenie różnorodności w zatrudnieniu.

W obliczu tego deficytu pracowników, firmy powinny elastycznie dostosowywać się do nowych realiów, poszukując innowacyjnych rozwiązań rekrutacyjnych. Tylko w ten sposób Polska będzie w stanie skutecznie radzić sobie z jednym z głównych strategicznych wyzwań roku 2024.

comments

comments for this post are closed

Translate »