Prawie milion: rośnie liczba cudzoziemców pracujących w Polsce

edit

By PartWork Administrator 01-10-2023

Na koniec kwietnia 2023 roku Polska zanotowała dość imponującą liczbę – 982,2 tysiące cudzoziemców pracujących na jej terytorium. Choć w stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowano niewielki spadek (w marcu 2023 roku pracowało tu 1018,9 tysiąca obcokrajowców), warto zwrócić uwagę na znaczący wzrost w skali roku.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), od stycznia 2022 roku liczba cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce wzrosła o 1,2 punktu procentowego. Co oznacza, że mimo niewielkich fluktuacji miesięcznych, tendencja wzrostowa jest nadal wyraźnie widoczna.

Obcokrajowcy: Źródło siły roboczej

Na koniec kwietnia 2023 roku cudzoziemcy stanowili 6,4 procent ogólnej liczby pracujących w Polsce. Blisko 40 procent z nich, a dokładnie 386,0 tysiące osób, pracowało na umowy cywilnoprawne.

Polska jest już domem dla pracowników z ponad 150 różnych krajów. Wśród cudzoziemców dominują mężczyźni, choć ich udział zmniejszył się w okresie od stycznia 2022 roku do kwietnia 2023 roku, obniżając się z 64,7 do 59,4 procenta.

Najliczniejszą grupą obcokrajowców pracujących w Polsce nadal są Ukraińcy, ale ich liczba wykazuje tendencję spadkową. Na koniec kwietnia 2023 roku wynosiła 687,3 tysiące, co oznacza spadek o 3,3 punkty procentowe w porównaniu do stycznia 2022 roku.

Poszukiwanie pracowników coraz dalej

Malejąca liczba Ukraińców w Polsce wynika z tego, że coraz więcej z nich decyduje się na powrót do swojego kraju lub wyjazd na zachód, gdzie zarobki są jeszcze wyższe. W związku z tym pracodawcy, w tym agencje pracy tymczasowej, muszą szukać pracowników coraz dalej.

Obecnie, poszukiwania pracowników prowadzone są w odległych krajach Europy Wschodniej i Azji. Gruzja, Azerbejdżan, Kazachstan, Uzbekistan, Indie, Nepal, Bangladesz czy Filipiny to kierunki, z których pozyskiwanie pracowników będzie nadal rosnąć w najbliższych latach.

Warto zauważyć, że obecnie Polska jest otwarta na pracowników z różnych zakątków świata, a ich obecność stanowi kluczowy czynnik wspierający polską gospodarkę w obliczu wyzwań demograficznych.

comments

comments for this post are closed

Translate »