Jakie są najpopularniejsze branże w których cudzoziemcy pracują w Polsce?

edit

By PartWork Administrator 06-01-2024

W ostatnich latach, Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem zarówno dla turystów, jak i dla pracowników z innych krajów. Według prognoz na rok 2024, istnieje kilka głównych branż, w których cudzoziemcy będą poszukiwani i zatrudniani. Ponadto dane GUS pokazują, że osoby nie pochodzące z Polski pracują w prawie każdym sektorze gospodarki. Administracja publiczna i górnictwo są wyjątkiem. Natomiast najwięcej obcokrajowców pracuje w firmach działających w sekcji PKD: Działania wspierające i usługi administracyjne.

Przetwórstwo przemysłowe

Sektor ten, obejmujący produkcję, przetwarzanie surowców oraz tworzenie gotowych produktów, stał się jednym z głównych motorów napędowych gospodarki polskiej.

Równocześnie z rosnącym zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych pracowników w przemyśle, Polska staje się atrakcyjnym miejscem dla cudzoziemców posiadających umiejętności specjalistyczne. Branża przetwórcza oferuje szereg możliwości zatrudnienia w obszarach takich jak produkcja, zarządzanie jakością, inżynieria produkcji czy obsługa maszyn.Niewątpliwie, wzrost liczby cudzoziemców zainteresowanych pracą w przemyśle przetwórczym wynika z rozwinięcia się technologii oraz zwiększenia skomplikowania procesów produkcyjnych. Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej poszukują wykwalifikowanych specjalistów, a cudzoziemcy mogą stanowić cenny zasób kadrowy wypełniający luki na rynku pracy.

Transport i zarządzanie magazynami

Polska jest strategicznym miejscem dla wielu firm międzynarodowych jako centrum logistyczne, z uwagi na swoje położenie geograficzne i rozwiniętą infrastrukturę transportową. W związku z tym, cudzoziemcy z doświadczeniem w zarządzaniu łańcuchem dostaw, transportem lub magazynowaniem mają duże szanse na znalezienie stabilnej pracy.

Сzęsto spotykamy naszych wschodnich sąsiadów za kierownicą tirów lub taksówek Chętnie również pracują w branży logistyczno-magazynowej, takiej jak ewidencja i rozładunek towarów lub operatorzy wózków widłowych. Dodatkowym atutem są już posiadane przez obcokrajowców uprawnienia UDT lub szybkie kursy organizowane przez agencje pośrednictwa pracy, jeśli ich brakuje. Dzięki temu na rynek wchodzą pracownicy, którzy mogą od razu uzupełnić wykwalifikowany personel.

Budownictwo

Należy również wspomnieć o branży budowlanej. Inwestycje w Polsce, zarówno w sektorze mieszkaniowym, jak i komercyjnym, są nadal duże. Cudzoziemcy z doświadczeniem w budownictwie, inżynierii lub architekturze znajdą wiele możliwości zatrudnienia na tym rozwijającym się rynku. Wraz z przyjęciem obcokrajowców, polski rynek pracy zyskał specjalistów w zawodach takich jak: spawacz, ślusarz, monter czy dekarz.

Podsumowanie

 Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych pracowników, nie tylko ze względu na rosnący rynek pracy i konkurencyjne wynagrodzenia, ale także ze względu na dobre warunki życia i wysoki poziom jakości usług. 

comments

comments for this post are closed

Translate »