Co wybrać – praca tymczasowa czy outsourcing ?

Co wybrać – praca tymczasowa czy outsourcing ?

edit

By PartWork Administrator 16-02-2021

Zapewne wiele przedsiębiorców w chwili gdy dostaje możliwość współpracy od firm outsourcingowych, czy też agencji pracy zastanawia się na czym polegają różnice w oferowanych przez nich usługach. Należy zatem poświęcić troszkę czasu na zapoznanie się z tematem. Konsekwencje niestosownego wyboru mogą mieć bardzo znaczący wpływ na firmę. 

Postaramy się rozwiać wątpliwości i w kilku zdaniach, wyjaśnić czym jest wynajęcie pracowników tymczasowych, a czym zlecenie procesów produkcyjnych innemu przedsiębiorcy ( outsourcing ).

Praca tymczasowa vs outsourcing procesów

Praca tymczasowa – pracodawca wynajmuje personel z agencji pracy, nad którym to on sprawuje kontrolę i nadzór. Taka forma współpracy została uregulowana prawnie na podstawie Ustawy o pracy tymczasowej z dnia 9 lipca 2003 roku oraz Ustawa z dnia 7 kwietnia z zmianie Ustawy o pracy tymczasowej

Outsourcing procesów – pracodawca powierza innej firmie procesy produkcyjne, technologiczne czy też inne. W tym wypadku pełną odpowiedzialność ponosi firma outsourcingowa. Wskazana możliwość współpracy nie ma specjalnej ustawy, która reguluje tego typu działalność gospodarczą, dlatego w razie konieczności posługujemy się Kodeksem Cywilnym.

Agencja Pracy Tymczasowej

Przedsiębiorca zamawia pracowników,sprawuje nad nimi kontrolę, powierza im zadania, nadzoruje pracę oraz jakość wykonania. Zaopatruje pracowników ATP w ubrania robocze,narzędzia,środki ochrony osobistej, przeprowadza szkolenie BHP pracowników, a także prowadzi ewidencję pracy zatrudnionych osób.

Pracodawca rozlicza się z Agencją Pracy na podstawie roboczogodzin, jak również podejmuje decyzję o wysokości wynagrodzenia lub premii dla pracowników. Agencja Pracy Tymczasowej nie bierze odpowiedzialności za jakość i efekty pracy swoich pracowników.

 Outsourcing ( świadczenie usług)

Firma Outsourcingowa sprawuje kontrolę nad pracownikami, powierza im zadania, nadzoruje pracę oraz jakość wykonania, wyznacza także osoby które pełnią rolę brygadzisty/koordynatora w zakładzie pracy.Zapewnia pracownikom narzędzia do wykonania usług, przeprowadza szkolenie BHP pracowników (w związku z kontrolą oraz nadzorem).Właściciel firmy sprawuje kontrolę nad czasem pracy pracowników, ponosi odpowiedzialność za efekty pracy zatrudnionych osób.Firma outsourcingowa, rozlicza się na podstawie roboczogodzin, efektu końcowego danej usługi,utrzymania procesu produkcyjnego, jak również nadzoruje politykę płacową swoich pracowników

W ustawie jasno są określone zasady współpracy przy pracy tymczasowej.
Niestety w przypadku outsourcingu już tak nie jest, dlatego wymaga to dokładnego wytłumaczenia. Przede wszystkim outsourcing procesu charakteryzuje się wyodrębnieniem technologicznym (bez udziału pracowników klienta) oraz wyodrębnieniem organizacyjnym (u klienta pracują koordynatorzy, którzy nadzorują pracę personelu firmy outsourcingowej).

Pracownikami zarządza i koordynuje firma outsourcingowa, natomiast przedsiębiorca zamawia samą usługę, a nie określoną ilość pracowników, rozlicza się z firmą outsourcingową za efekt pracy a nie roboczogodziny.Po stronie firmy outsourcingowej spoczywa odpowiedzialność prawna jak również ekonomiczna. 

Pracodawcy nie wyobrażają sobie już rynku pracy bez agencji, gdyż gwarantują one firmom możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby biznesowe i wspierają pracodawców także w innych obszarach. Na przykład agencja PartWork nie tylko pomaga w pozyskaniu pracowników, ale także wprowadza trendy dotyczące rynku pracy.

comments

comments for this post are closed