System wynagrodzeń, a motywacja i utrzymanie pracowników

System wynagrodzeń, a motywacja i utrzymanie pracowników

edit

By Kateryna 28-12-2020

W ostatnich czasach pozyskiwanie i utrzymywanie najbardziej wartościowych pracowników staje się coraz trudniejsze. Jednym ze sposobów na to, aby zmniejszyć fluktuację i realizować cele firmy jest stworzenie dobrego systemu wynagrodzeń i zaznajomienie z nim załogi. Wpłynie to też na wzrost motywacji i większe zaangażowanie w pracę.

Pracownicy dają Ci swój czas, wysiłek i umiejętności, tworzą potencjał firmy. Muszą za to otrzymywać odpowiednią zapłatę. Trudno Ci będzie nimi zarządzać, jeśli nie wiesz, jak ich zmotywować. 

Badania pokazują, że na świecie tylko 13 % ludzi jest naprawdę zaangażowanych w pracę, z kolei w Polsce aż 52% nie ma motywacji do wydajnej pracy. Jeśli pracownik nie wie, jak system płac jest skonstruowany, nie dostrzega drogi rozwoju zawodowego i spada jego zaangażowanie.

Dlatego też każde przedsiębiorstwo musi wypracować własny system wynagrodzeń, zgodny z charakterem i strategią organizacji oraz poinformować o nim załogę.

Założenia – budowa – zasady  

Systemy wynagradzania są różne i należy dopasować je do profilu firmy. Różnią się w zależności od charakteru, wielkości czy też otoczenia organizacji, a na ich ostateczny kształt mają wpływ czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Ważne żeby był spójny ze strategicznymi celami firmy i w największym stopniu premiował tych pracowników, których wysiłki przekładają się na jej sukces.

Założenia np. motywacyjnego systemu wynagrodzeń obejmują: strukturę systemu, kryteria przyznawania, możliwość wzrostu, czytelność reguł, sprawiedliwość i wiązanie z jakością pracy a wysokością dochodu.

Budowa systemu wynagradzania to proces, którego celem jest usystematyzowanie płac w przedsiębiorstwie, a składa się z on kilku etapów. Po pierwsze należy dokonać opisu stanowisk i określić wymagania, następnie oszacować stopień trudności zadań, stworzyć siatkę płac, taryfikator kwalifikacyjny i grupy zaszeregowania, należy też uwzględnić kryteria rynkowe. W wyniku tych działań powstaje ostateczna struktura wynagrodzeń.  

Zasadami, którymi należy się kierować, przy budowaniu tego systemu są m.in. transparentność i spójność z celami strategicznymi firmy. 

Budując system przemyśl, jakie są potrzeby Twoich pracowników i na jakie działania chciałbyś ich ukierunkować. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza, gdy chodzi o premię. Pracownicy muszą znać cele strategiczne firmy i jaka czeka ich nagroda za zrealizowane zadania. Dobry system sprawia, że załoga skupia się na tym, co jest ważne dla firmy i ma świadomość, że ich wysiłek ma sens i wpływa na rozwój firmy. 

Czytelny przekaz – Total Reward Statement

Stworzenie systemu wynagrodzeń to nie wszystko, trzeba go jeszcze umiejętnie przekazać załodze. Zrób to w taki sposób, aby komunikaty były jasne i przejrzyste oraz dotarły do każdego pracownika. Poinformuj o tym, jak skonstruowane są zasady wynagrodzenia, możliwości awansu czy systemy premiowe. Niezależnie od tego, jaką metodę przyjmiesz komunikując system wynagrodzeń, pracownik powinien mieć możliwość zadania pytań czy podzielenia się swoimi spostrzeżeniami.

Nowoczesne firmy korzystają z nowoczesnych narzędzi, w budowaniu systemu wynagrodzeń można wykorzystać Total Reward Statement (raport o łącznych korzyściach z pracy). Dzięki niemu pracownicy zobaczą w przejrzysty sposób wszystkie składowe swojej pensji. Nie tylko to, co dostają na wypłatę, ale i wszystkie benefity, ekwiwalenty, ubezpieczenia, świadczenia socjalne, premie czy sprzęt firmowy, używany również w celach prywatnych. Kompletna i zrozumiała informacja od pracodawcy uświadomi pracownikowi, że korzyści, jakie otrzymał w ciągu roku, znacznie przewyższają samą pensję.

Dobrze zbudowany system wynagrodzeń da Ci wsparcie w osiąganiu celów długookresowych, zwiększy Twoją atrakcyjność, jako pracodawcy oraz wpłynie pozytywnie na motywację i satysfakcję pracowników, co pozwoli zatrzymać Ci ich na dłużej.

Zainteresował Cię ten wpis i chcesz dowiedzieć się, jakie działania możesz podjąć, by zapewniać atrakcyjne warunki zatrudnienia? Skontaktuj się z nami kontakt@part-work.pl

comments

comments for this post are closed

Translate »