Dlaczego nie warto zatrudniać obcokrajowców przebywających na paszporcie biometrycznym?

Dlaczego nie warto zatrudniać obcokrajowców przebywających na paszporcie biometrycznym?

edit

By PartWork Administrator 29-12-2020

Od momentu wprowadzenia ruchu bezwizowego na terenie państw strefy Schengen, pracodawcy stanęli przed nowymi możliwościami. Teraz mogą zatrudniać obcokrajowców, którzy posiadają paszport biometryczny. Brzmi to jak bardzo ciekawa opcja aby zwiększyć ilość pracowników, lecz wiąże się to z wieloma problemami, głównie natury prawnej.

O czym trzeba wiedzieć?

Obcokrajowiec bez wizy może przebywać na terenie Polski jedynie 90 dni w ciągu 180 dni. Sam ten aspekt jest bardzo kłopotliwy dla pracodawcy, ponieważ w momencie gdy pracownik zaaklimatyzuje się w firmie i pozna dobrze jej system pracy musi zostać zwolniony. Po za tym sam paszport biometryczny nie wystarcza aby obcokrajowiec mógł legalnie pracować, pozwala on na sam pobyt w Polsce. Zalegalizować zatrudnienie można dzięki zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy. Na wydanie zezwolenia należy czekać oficjalnie do 30 dni, a w praktyce od 45 do nawet 90 dni i więcej. Na wydanie oświadczenia należy czekać oficjalnie do 7 dni roboczych (9 kalendarzowych), w tym przypadku często termin oficjalny jak i rzeczywisty są zbieżne.
Kolejnym aspektem jaki każdy pracodawca powinien mieć z tyłu głowy to konieczność podchodzenia do każdego cudzoziemca indywidualnie. Trzeba mieć świadomość tego, że czas, który przyjezdni mogą spędzić w kraju liczy się od dnia, w którym przekroczyli granicę Polski, a nie od dnia zatrudnienia. Wymagane jest posiadanie wiedzy i kompetencji z zakresu prawa. Należy mieć również na uwadze dodatkowe obowiązki takie jak sprawdzanie dokumentów, które upoważniają nie tylko do pracy na terenie Polski, ale również do samego pobytu, przechowywanie kopii tych dokumentów, jako potwierdzenie dokonanej weryfikacji, czy zgłoszenie w terminie 1 dnia (!) podjęcia pracy przez cudzoziemca. Oczywiście równolegle należy spełnić wszystkie obowiązki jak dla pracownika polskiego, jak przykładowo zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni. Trzeba być w tym wypadku bardzo dokładnym, ponieważ wszelkie nieprawidłowości odkryte przez Państwową Inspekcję Pracy lub przez Straż Graniczną, mogą skończyć się grzywną (od 1 do 30 tys. zł) lub nawet sankcjami, które będa dotyczyły całej firmy nie tylko osoby odpowiedzialnej za to, mowa tu o nakazie zwolnienia wszystkich zatrudnianych cudzoziemców z dnia na dzień po dwukrotnym ukaraniu pracodawcy w wybranych przypadkach.

Jak tego uniknąć?

Jak widać zatrudnianie osób z paszportem biometrycznym, nie posiadając z wyprzedzeniem planu jak przedłużyć jego zatrudnienie, jest nieopłacalne i pochłania wiele zasobów. Jeśli chcesz zatrudnić osoby z zagranicy na długi czas i nie chcesz zajmować się legalizacją oraz stałą kontrolą dokumentacji możesz skorzystać z usług firmy PartWork, co pozwoli Ci szybko zorganizować potrzebną grupę pracowników. Co więcej, posiadamy indywidualny pakiet usług, dzięki któremu możesz dopasować osoby zatrudnione względem profilu swojej firmy.

comments

comments for this post are closed

Translate »