This is my archive

Prawie milion: rośnie liczba cudzoziemców pracujących w Polsce

Na koniec kwietnia 2023 roku Polska zanotowała dość imponującą liczbę – 982,2 tysiące cudzoziemców pracujących na jej terytorium. Choć w stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowano niewielki spadek (w marcu 2023 roku pracowało tu 1018,9 tysiąca obcokrajowców), warto zwrócić uwagę na znaczący wzrost w skali roku.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), od stycznia 2022 roku liczba cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce wzrosła o 1,2 punktu procentowego. Co oznacza, że mimo niewielkich fluktuacji miesięcznych, tendencja wzrostowa jest nadal wyraźnie widoczna.

Obcokrajowcy: Źródło siły roboczej

Na koniec kwietnia 2023 roku cudzoziemcy stanowili 6,4 procent ogólnej liczby pracujących w Polsce. Blisko 40 procent z nich, a dokładnie 386,0 tysiące osób, pracowało na umowy cywilnoprawne.

Polska jest już domem dla pracowników z ponad 150 różnych krajów. Wśród cudzoziemców dominują mężczyźni, choć ich udział zmniejszył się w okresie od stycznia 2022 roku do kwietnia 2023 roku, obniżając się z 64,7 do 59,4 procenta.

Najliczniejszą grupą obcokrajowców pracujących w Polsce nadal są Ukraińcy, ale ich liczba wykazuje tendencję spadkową. Na koniec kwietnia 2023 roku wynosiła 687,3 tysiące, co oznacza spadek o 3,3 punkty procentowe w porównaniu do stycznia 2022 roku.

Poszukiwanie pracowników coraz dalej

Malejąca liczba Ukraińców w Polsce wynika z tego, że coraz więcej z nich decyduje się na powrót do swojego kraju lub wyjazd na zachód, gdzie zarobki są jeszcze wyższe. W związku z tym pracodawcy, w tym agencje pracy tymczasowej, muszą szukać pracowników coraz dalej.

Obecnie, poszukiwania pracowników prowadzone są w odległych krajach Europy Wschodniej i Azji. Gruzja, Azerbejdżan, Kazachstan, Uzbekistan, Indie, Nepal, Bangladesz czy Filipiny to kierunki, z których pozyskiwanie pracowników będzie nadal rosnąć w najbliższych latach.

Warto zauważyć, że obecnie Polska jest otwarta na pracowników z różnych zakątków świata, a ich obecność stanowi kluczowy czynnik wspierający polską gospodarkę w obliczu wyzwań demograficznych.

Jak Dbać o Employer Branding: Kluczowe Elementy i Strategie

—-

W dzisiejszych czasach Employer Branding, czyli wizerunek pracodawcy, ma ogromne znaczenie w strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji jako atrakcyjnego miejsca pracy nie tylko przyciąga utalentowanych pracowników, ale także zwiększa retencję obecnych, a tym samym wpływa na sukces firmy na rynku. Jak zatem skutecznie zadbać o Employer Branding? Oto kilka kluczowych elementów i strategii, które warto wziąć pod uwagę.

  1. Audyt Personalny. Rozpocznij od przeprowadzenia audytu personalnego w swojej organizacji. To kluczowy punkt wyjścia. Zidentyfikuj mocne strony, wartości i kulturę organizacyjną, a także obszary, które wymagają poprawy. Analiza zasobów ludzkich pozwoli określić, co wyróżnia Twoją firmę i jakie cechy można wzmocnić.
  2. Badanie Satysfakcji Pracowników. Regularnie przeprowadzaj badania satysfakcji pracowników, aby poznać ich opinie i potrzeby. Słuchaj ich głosu i podejmuj konkretne działania mające na celu poprawę warunków pracy, rozwoju zawodowego i atmosfery w organizacji. Pamiętaj, że satysfakcja pracowników jest kluczowa dla budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy.
  3. Kultura Organizacyjna. Twórz i pielęgnuj silną kulturę organizacyjną, która wspiera wartości, cele i misję firmy. Zapewnij atmosferę pracy opartą na zaufaniu, otwartości i wzajemnym szacunku. Angażuj pracowników w cele i decyzje organizacyjne, co daje im poczucie przynależności i wpływu na rozwój firmy.
  4. Profesjonalna Rekrutacja. Zadbanie o profesjonalny proces rekrutacji to kluczowy element budowania Employer Branding. Zidentyfikuj kluczowe kompetencje i wartości poszukiwane u kandydatów i selekcjonuj ich w oparciu o te kryteria. Podczas procesu rekrutacji komunikuj wartości i korzyści związane z pracą w Twojej organizacji, aby przyciągnąć najlepszych kandydatów.
  5. Rekrutacja Wolumenowa. Jeśli mówimy o rekrutacji wolumenowej, zachowanie wysokiego poziomu profesjonalizmu jest kluczowe. Dbaj o pozytywny wizerunek pracodawcy wśród kandydatów, oferując konkurencyjne wynagrodzenia, korzyści pozafinansowe i możliwości rozwoju.
  6. Wykorzystanie Różnych Kanałów Komunikacji. Aby inni dowiedzieli się o Twojej firmie, skorzystaj z różnych kanałów komunikacji, takich jak media społecznościowe, strona internetowa i publikacje branżowe. Opowiadaj inspirujące historie sukcesu, nagradzaj osiągnięcia pracowników i prezentuj korzyści związane z pracą w Twojej firmie.
  7. Komunikacja Wewnętrzna. Nie zapominaj o skutecznej komunikacji wewnętrznej. Informuj pracowników o najważniejszych wydarzeniach, osiągnięciach i planach firmy. Daj im poczucie, że są ważnymi i dobrze poinformowanymi członkami organizacji.

Podsumowując, Employer Branding to kluczowy element sukcesu organizacji. Dbałość o wizerunek pracodawcy przyciąga talent, zwiększa retencję pracowników i pozwala osiągnąć przewagę konkurencyjną. Przy uwzględnieniu wyżej wymienionych elementów i strategii, firma może skutecznie budować pozytywny wizerunek i pozycję na rynku pracy.”

Jesteś inwestorem. Otwierasz nową firmę.  Sprawdź, co zyskasz współpracując z Agencją Pracy?

Zwykle uważa się, że z usług Agencji Pracy warto skorzystać wtedy, gdy chcemy zatrudnić nowych pracowników. Jednak jest to mylne przekonanie, bo Agencje Pracy mają do zaoferowania dużo więcej. Nawet wówczas, gdy przedsiębiorca  dopiero planuje  swój nowy biznes. 

W czym więc,  jeszcze na etapie uruchamiania firmy, mogą Ci pomóc pracownicy Agencji Pracy?

Poznasz mechanizmy lokalnego rynku i specyfikę regionu.

Mechanizmy popytu i podaży wszędzie działają podobnie, jednak w zależności od terytorialnego zasięgu rynku, każde przedsiębiorstwo powinno dopasować swoje działania do jego specyfiki. Pracownicy Agencji Pracy z interesującego Cię regionu, pomogą Ci poznać mechanizmy nim rządzące. Dowiesz się na przykład, jak kandydaci zapatrują się na dojazdy do pracy, czy zmianę zatrudnienia. Jeśli na lokalnym rynku jest znaczna ilość zakładów produkcyjnych, które dodatkowo cechuje praca sezonowa, dochodzi do przemieszczania się pracowników między przedsiębiorstwami. Agencja Pracy dysponuje bazą kandydatów i może wesprzeć Twoje przedsiębiorstwo w zarządzaniu pracownikami.

Załoga zatrudniona za pośrednictwem Agencji, po szczycie produkcyjnym może być przerzucona do innej firmy, w której ten szczyt właśnie się zaczyna. W momencie zmienności zamówień możesz się więc wspierać usługami agencji. Dodatkowo możesz wyłonić pracowników, którzy wyróżniają się wyjątkowym zaangażowaniem oraz jakością pracy i nawiązać z nimi stałą współpracę.  

Dowiesz się jakie są benchmarki wynagrodzeń

Agencja Pracy współpracuje z różnymi partnerami i działa wielotorowo. Przez to dysponuje wiedzą, która może być dla ciebie bardzo przydatna. Posiadanie wartościowych informacji jest zasobem, (wspierającym rozwój firmy)dzięki któremu zyskasz przewagę nad rynkowymi konkurentami. Podejmując współpracę z agencją, uzyskasz na przykład dane na temat ilości firm o podobnym profilu, czy benchmarki wynagrodzeń. Agencja Pracy może też pomóc w analizie Twojej oferty w kontekście lokalnych realiów rynkowych. Dowiesz się co jest ważne dla kandydatów i czym się kierują przy wyborze oferty pracy. A wiedza na ten temat, już na samym początku działalności, umożliwi Ci uzyskanie opinii atrakcyjnego pracodawcy. 

Uzyskasz dostęp do kadry pracowniczej

Agencja Pracy dysponuje szeroką bazą kandydatów, zmotywowanych do pracy .  Stosuje najlepsze metody rekrutacyjne. Od tradycyjnych, do tych opartych na najnowocześniejszych rozwiązaniach. Dzięki temu zapewni Ci szybko najlepszych pracowników. Ograniczysz przez to koszty rekrutacji. Oprócz tego agencja może nie tylko  oceniać kompetencje kandydatów,  ale również rozwijać je. Zyskasz też możliwość wymiany pracownika, w sytuacji, gdy nie spełnia Twoich oczekiwań.

Zapewnisz sobie elastyczność

Kiedy zaczynasz swoją działalność i planujesz procesy produkcyjne dodatkowym, niemałym  wyzwaniem będzie jednoczesne budowanie struktur organizacji. Dobrym i pomocnym rozwiązaniem może być  powierzenie wybranych procesów biznesowych Agencji Pracy w ramach outsourcingu. Dodatkowo, w zależności od np. sezonowego zapotrzebowania na personel, zapewnisz sobie odpowiednia ilość pracowników, dostosowaną do bieżących potrzeb.

Każdy przedsiębiorca, który racjonalnie kalkuluje i planuje rozwój firmy, powinien rozważyć współpracę z Agencją Pracy.
Dzięki temu osiągnie wiele korzyści na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa.   

Jak poprawić morale załogi i zwiększyć wydajność?
https://lh4.googleusercontent.com/Ujm6afamgNrFhmEd-4nVI1FYtWwRDIZ_gekyxw1_n5cEAZv8YkEqQzOPjFs-PAV8pZ69qZFOUeKtkIPg0QtENfnMt-nTu2oPylP4pTmge9sNzlrVz94F_MoQznImQkJH8zeYNtQL

Kiedy spadają morale wśród pracowników nieuniknionym jest, że w najbliższym czasie nastąpi również spadek ich wydajności, czy wzrost rotacji.
A to z kolei  przełoży się, prędzej czy później, na mniejsze zyski finansowe firmy.
Aby temu zapobiec należy uważnie obserwować zespół i zwrócić uwagę na takie sygnały jak:

Co więc zrobić, aby podnieść morale wśród pracowników?

Pierwszym krokiem jest znalezienie przyczyny takiego stanu rzeczy.
Mogą Ci w tym pomóc liderzy zespołów. Zorganizuj z nimi spotkanie i wysłuchaj ich spostrzeżeń. Ważnym aspektem jest, by managerowie dawali swoim podopiecznym pozytywny przykład. Dbając o morale pracowników przyczyniają się do szybszej realizacji zadań i optymalizują przychody firmy. 

Dobrą metodą jest też przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród pracowników. Dzięki temu uzyskasz wiarygodne informacje na temat tych obszarów, które wymagają naprawy.
Zapewnij również pracownikom możliwość wyrażania opinii na tematy związane z firmą. Ty uzyskasz ważne informacje i trafne uwagi, a pracownik poczuje się dowartościowany i poważnie traktowany. Będzie mieć poczucie, że jest integralną częścią organizacji. 

Pracownicy bardziej angażują się w realizację zadań, jeśli czują, że przełożeni wsłuchują się w ich opinie i biorą je pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Realny wpływ na działalność firmy buduje poczucie identyfikacji.

Gdy już zdiagnozujesz przyczyny wprowadź program naprawczy.

Musi być on oczywiście adekwatny do zaistniałych problemów. 
Najczęściej sprawdzają się tu takie działania jak:

Morale pracowników w zespole jest ściśle powiązane z poczuciem bycia docenianym. Pracownicy potrzebują potwierdzenia, że dobrze wykonują swoje obowiązki. Dobrze działają wewnętrzne konkursy, a satysfakcja związana z wygraną to ważny czynnik motywacyjny. Warto w firmie zbudować bezkosztowy albo nisko kosztowy system podziękowań i docenienia. Mogą to być pochwały od przełożonych, czy drobne nagrody.

Satysfakcja z pracy prowadzi do większej efektywności.  A to z kolei przekłada się na lepsze wyniki firmy. 

Skorzystaj z pomocy doradztwa personalnego.

Jeśli brak ci czasu, czy też wolisz się zająć strategicznymi zadaniami firmy, nawiąż współpracę z zewnętrznym partnerem. Uzyskasz profesjonalną pomoc w zdiagnozowaniu i rozwiązaniu  problemu. 

Fachowcy z firmy outsourcingowej zajmą się opracowaniem strategii zarządzania załogą lub zasilą firmę pracownikami odpowiednio dopasowanymi do Twojej organizacji.

Jak dobrać wakat zgodnie z potrzebami i umiejętnościami?

Dobór pracownika do stanowiska pracy 

Zanim  podejmie się decyzję o obsadzeniu wakatu konkretnym pracownikiem, należy dokładnie przeanalizować potrzeby i umiejętności jakie wymagane są na danym stanowisku pracy. Ważne także jest, aby zbadać podejście oraz nastawienie rekrutowanego kandydata. Niezbędne są nie tylko umiejętności i doświadczenie praktyczne na podobnym stanowisku, ale także chęci do pracy i sumienność. Dodatkowo należy się również kierować kulturą oraz strategią przedsiębiorstwa. 

Szkolenia

Zdarza się, że poszukiwania idealnego pracownika stoją w miejscu miesiącami, ponieważ nikt nie spełnia stawianych przez pracodawcę wymagań. Dzięki zleceniu rekrutacji zewnętrznej firmie staje się ona szybsza, przebiega dużo sprawniej i bez potencjalnych problemów związanych z biurokracją. 

Poprzez dokładną selekcję i wywiad z każdym z kandydatów, Klient ma możliwość zatrudnienia pracownika chętnego do podjęcia dłuższej współpracy, który nabył nowe umiejętności i jest gotów do dalszego rozwoju.

Zewnętrzne firmy zajmujące się rekrutacją zazwyczaj sprawdzają pracowników w najkrótszym możliwym czasie, jednocześnie precyzyjnie dopasowując ich pod względem kwalifikacji, doświadczenia oraz strategii organizacji do danego wakatu. Najważniejsze jest bowiem, aby pracownik oprócz odpowiedniego doświadczenia zawodowego, wykazywał również chęć dalszego rozwoju i podnoszenia swoich dotychczasowych kwalifikacji. Dlatego właśnie przeprowadzane są szczegółowe wywiady, na podstawie których kandydat na dane stanowisko jest dokładnie oceniany. 

Pracownik idealny 

Cech jakie firmy oczekują od idealnego pracownika jest wiele – można wyróżnić między innymi odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie, lojalność czy chęć do dłuższej współpracy. Niezwykle ważnymi aspektami jest też posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz umiejętności praktycznych uzyskanych w pracy na podobnym stanowisku. Definicja idealnego pracownika różni się jednak w zależności od konkretnej firmy – nie jest to w żadnym stopniu pojęcie jednolite, chociaż zawiera zespół cech wspólnych. Różni się także ze względu na konkretne stanowisko do obsadzenia – dobierając pracowników przykłada się szczególną uwagę do charakteru pracy, tak aby znaleźć odpowiednich ludzi na dane stanowisko.

Żeby znaleźć idealnego pracownika na dany wakat zazwyczaj potrzebna jest bardzo długa procedura rekrutacji i sprawdzania umiejętności. Dlatego właśnie warto skorzystać z usług kompetentnych  agencji, które dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wykwalifikowanemu personelowi wyróżniają się na rynku wysoką skutecznością w pozyskiwaniu pracowników oraz obsłudze formalnej.  

Decydując się na skorzystanie z usług profesjonalnej agencji do zrekrutowania pracowników, należy zapoznać się z ich strategią działania, a także opiniami na temat ich usług. Dobra agencja pozyskująca pracowników powinna dokładnie sprawdzać każdego kandydata pod względem indywidualnych wymagań danej firmy oraz zweryfikować jego postawę wobec rozwijania swoich umiejętności i dokształcania się w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji.  

Zatrudnienie od A do Z

Zatrudnianie cudzoziemców staje się coraz bardziej popularne w Polsce. Przedsiębiorcy decydujący się na takie rozwiązanie powinni jednak pamiętać o wszystkich formalnościach, których należy dopełnić, aby praca cudzoziemca opierała się na w pełni legalnych warunkach.

Obowiązkowa dokumentacja niezbędna do legalnego zatrudnienia cudzoziemca

Na samym początku procesu zatrudniania cudzoziemca należy zweryfikować czy posiada on odpowiedni dokument uprawniający go do podjęcia legalnej pracy. Pracodawca jednak powinien pamiętać, że nie każdy dokument pobytowy pozwala na wykonywanie pracy – niemożliwe będzie zatrudnienie osoby, która przyjechała do kraju w celach turystycznych, posiada ochronę czasową lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych. Aby praca była legalna cudzoziemiec, oprócz dokumentacji w temacie legalnego pobytu, powinien posiadać jedno z zaświadczeń, do których zalicza się:

zezwolenie na pracę – występuje o nie pracodawca, zostało opisane poniżej;

zezwolenie na pracę sezonową – występuje o nie pracodawca;

oświadczenie o powierzeniu wykonywanej pracy codzoziemcowi – wysyła je pracodawca do powiatowego urzędu pracy i może to zrobić tylko w przypadku obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy;

zezwolenie na pobyt czasowy oraz pracę – występuje o nie cudzoziemiec do urzędu wojewódzkiego.

Gdy cudzoziemiec okaże wizę, kartę pobytu lub paszport biometryczny, pracodawca powinien wykonać kopię i przechowywać dokument przez cały okres zatrudnienia cudzoziemca. Następnie konieczne będzie złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na zatrudnienie cudzoziemca do odpowiedniego wojewody. Aby uzyskać takie pozwolenie trzeba sporządzić umowę, w której zostanie potwierdzone, iż wynagrodzenie dla cudzoziemca nie będzie niższe niż dla pracowników na podobnym stanowisku.
Jeśli pracodawca spełni ten warunek uzyska pozwolenie na zatrudnienie cudzoziemca na czas nie dłuższy niż 3 lata. Istotne jest również to, że zawarta umowa powinna zostać przetłumaczona na język, którym posługuje się przyszły pracownik. Powinna być w pełni zrozumiała dla obu stron i zawierać dokładne warunki współpracy.

Warunki pracy

Istotny jest fakt, że pracodawca zatrudniający cudzoziemca musi stosować się do takich samych przepisów prawnych, jak w przypadku zatrudniania obywatela polskiego. Pracodawca jest zobowiązany do zgłoszenia nowego pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a tym samym comiesięcznego opłacania za niego składek. Z kolei jeśli chodzi o minimalne wynagrodzenie w przypadku umowy o pracę nie może być ono mniejsze niż 2800 zł brutto, natomiast jeśli chodzi o umowę zlecenie stawka minimalna to 18,30 zł brutto na godzinę.

Wynajem pracowników

Na czym polega wynajem pracowników? 

Wraz z nakładem pracy pojawia się w firmie zapotrzebowanie na nowych pracowników, którzy mogliby od zaraz rozpocząć pracę. Proces zatrudnienia nowych osób zawsze wiąże się z długimi etapami rekrutacyjnymi, a po przyjęciu nowej osoby czas ten wydłuża się o potrzebne szkolenia i wdrożenie nowego pracownika. Co więc zrobić jeśli potrzebujemy nowych osób pilnie i nie możemy pozwolić sobie na zbędną stratę czasu?

W odpowiedzi na to pytanie powstała firma PartWork, która  zajmuje się leasingiem pracowników. Zajmujemy się znalezieniem i zatrudnieniem odpowiednich osób z zagranicy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje do wykonywania zleconych przez Państwa zadań. Wynajem pracowników zapewnia elastyczność pod względem poziomu zatrudnienia i aktualnego zapotrzebowania. Istnieje możliwość zatrudnienia pracowników zarówno sezonowych, jak i długoterminowych.

Nasze doświadczenie umożliwia nam na kompleksową obsługę zatrudnienia. Codziennie pozyskujemy wielu pracowników, dzięki czemu oferujemy szeroką bazę kandydatów, którzy są gotowi podjąć pracę od zaraz. Proces pozyskiwania pracowników jest krótki i zgodny z normami ustaw.

Siłą każdego przedsiębiorstwa są ludzie, dlatego dokładamy najwyższych starań aby nasze świadczenia utrzymywały się na najwyższym poziomie. To my zapewniamy różnego rodzaju badania i jeśli to konieczne świadczymy szkolenia, tak by nasi klienci nie musieli niczym się martwić i mogli w szybki sposób zlecić pracę naszym kandydatom.

Do naszych zadań należy załatwienie wszystkich spraw związanych z legalizacją pracy cudzoziemców oraz kontrolą dokumentacji. Ponadto, to my jesteśmy odpowiedzialni za stronę kadrowo-księgową związaną z pracownikami, umowami, formularzami i podatkami.

Wierzymy, że wynajem pracowników pozwoli Państwu na terminowe wykonanie pracy, odciąży od procesów rekrutacyjnych i nie przysporzy dodatkowej dokumentacji.

Outsourcing

Firma PartWork nastawiona jest na ciągły rozwój, dlatego świadczymy również usługę, w której nasi klienci zlecają nam realizację danego procesu produkcyjnego, a my oddelegowujemy pracowników do miejsca pracy lub produkcji. Jest to niezmiernie korzystne dla firm produkujących części samochodowe lub opakowania spożywcze.

W tym przypadku również nie muszą się Państwo martwić pozwoleniami, dokumentacją, czy szkoleniami. Wybierzemy idealnych kandydatów, którzy posiadają należyte doświadczenie w danym obszarze.
W praktyce proces ten działa na bardzo podobnych zasadach. Różni się jedynie w kwestii formalności.

Zapewniamy, że korzystając z naszych usług dostają Państwo dostęp do rozbudowanej bazy klientów oraz mogą na każdym etapie kontrolować dokumentację pracownika.

Rotacja – sposoby doboru pracowników i system rekrutacji

Firmy często zmagają się z niechcianą rotacją pracowników, ich odejście często związane jest z ponoszeniem wysokich kosztów przez pracodawców. Czym ona właściwie jest, dlaczego się pojawia, jakie skutki przynosi i jak ją zminimalizować? Istnieje kilka sposobów, które zachęcają pracowników do pozostania w firmie.

Czym jest rotacja?

Rotacja pracowników to nic innego jak odejście osób zatrudnionych w określonym czasie. Powody odejścia bywają różne, jednakże dzielimy je na dobrowolne lub niedobrowolne. W przypadku niezadowolenia pracodawcy z pracy jaką wykonuje pracownik dochodzi do odejścia niedobrowolnego, natomiast w przypadku odejścia dobrowolnego decyzja pada ze strony pracownika. 

Rotacja pracowników często wpływa niekorzystnie dla firmy, związana jest z wysokimi kosztami jakie ponosi pracodawca. Czasem zdarza się, że zatrudnienie nowego pracownika jest kilkukrotnie droższe niż utrzymanie starego. 

W jaki sposób dobrać pracowników? 

Pracodawca kierując się wyborem odpowiedniego pracownika powinien ocenić jakich kandydatów oczekuje na danym stanowisku. Oprócz kwalifikacji, czy umiejętności ważne są również cechy charakteru, które często świadczą o tym z jaką osobą mamy do czynienia. Ważną kwestią jest przygotowanie listy, którą będziemy mieć przy sobie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, dzięki niej nie przeoczymy żadnych ważnych pytań które chcemy zadać naszemu potencjalnemu pracownikowi. Odpowiednie przygotowanie świadczy o naszym profesjonalizmie i lepiej wpływa na przyszłego pracownika. Pytajmy o wszystko co może nam pomóc w podjęciu decyzji, wykażmy się wysoką kulturą osobistą oraz po każdej rozmowie sporządzajmy notatki, tak aby nie umknęły nam żadne informacje w późniejszej analizie kilku kandydatów.

Jak uniknąć rotacji pracowników?

Statystycznie większa rotacja pojawia się wśród młodego pokolenia, które nie boi się zmian. Najczęstszymi powodami rotacji pracowników są:

• wykonywanie powtarzalnych czynności

• zła atmosfera w pracy 

• nadgodziny

• brak wyzwań

• brak elastycznych godzin pracy 

• lepsze wynagrodzenie w firmach konkurencyjnych

Aby uniknąć rotacji pracowników, która w dzisiejszych czasach zdarza się niestety bardzo często, należy przede wszystkim przyjmować odpowiednich ludzi na odpowiednie stanowisko. Nie zawsze liczą się tylko kwalifikacje, czy umiejętności, warto wybrać kandydata który wzbudza nasze zaufanie. Ważne jest, aby odpowiednio wdrożyć nowego pracownika i zrobić mu szkolenie. Jeżeli nie zapewnimy odpowiedniego przygotowania nowemu pracownikowi może stać się to przyczyną wcześniejszej rezygnacji z pracy. 

Bardzo ważnym aspektem jest dobra komunikacja pomiędzy pracownikami, warto dawać im dobry feedback, poinformować co robią źle a co dobrze. Warto doceniać starania pracowników i dać im poczucie zaufania, tak aby wiedzieli, że w każdym momencie mogą porozmawiać z przełożonym. Pracodawca powinien zapewnić pracownikom regularne szkolenie oraz doceniać ich pracę. 

Problemy związane z zatrudnieniem cudzoziemców

Przykładowe trudności

Zatrudnienie cudzoziemców jest wysoce korzystne dla polskich firm i pracodawców, ponieważ osoby decydujące się podjąć pracę w naszym kraju często są zdeterminowane i o wiele bardziej wydajniejsze. Sama chęć podjęcia pracy w innym kraju powinna być dla pracodawcy znacząca. Najczęściej na taki krok decydują się osoby, które nie mogą poradzić sobie ze znalezieniem pracy w rodzimym kraju, a co za tym idzie są o wiele bardziej zmotywowane i robią wszystko aby utrzymać się w nowym kraju jak najdłużej.

Jednak zatrudnienie cudzoziemców może wiązać się z problemami, które często są niełatwe do rozwiązania. W tej części artykułu skupimy się na ich przykładach, a w kolejnym podamy Państwu przykładowe rozwiązania.

Podstawowy problem, jaki od razu nasuwa się na myśl o zagranicznych pracownikach to bariera językowa. Istnieją zawody, w których niekonieczna jest świetna znajomość języka ale bywa i tak, że jest on kluczowy na poszczególnym stanowisku.

Kolejny aspekt, który jest niezwykle istotny dla pracodawców to uzyskanie wszelkich pozwoleń na pracę. Jednak liczba dokumentów zezwalających na pracę cudzoziemców stale rośnie, co jest wynikiem ogromnego deficytu polskich kandydatów. Wielu ekspertów śmiało twierdzi, że ratunkiem dla wielu polskich firm jest właśnie zatrudnienie cudzoziemców.

Inny problem jaki może się pojawić jest ściśle związany z aktualną sytuacją na świecie. Osoby przyjeżdżające bezpośrednio z zagranicy zmuszeni są odbyć 14-dniową kwarantannę. Może to być główna przeszkoda dla pracodawców, którzy pilnie potrzebują nowych pracowników.

Wymienione wyżej problemy oczywiście przykładami z jakimi pracodawcy mogą się spotkać decydując się na zatrudnienie cudzoziemców. W całym procesie zatrudnienia możliwe jest pojawienie się nowych problemów, które nie są aż tak oczywiste i popularne, jak te wyżej wspomniane.

Przykładowe rozwiązania

Jeśli są Państwo ciekawi jak poradzić sobie z wymienionymi problemami zachęcamy do przeczytania tej części artykułu, w której podamy przykładowe możliwości na uniknięcie niepożądanych trudności.

W kwestii uniknięcia barier językowych zalecamy aby w ogłoszeniu podać informację o konieczności biegłej znajomości języka na określonym stanowisku. Ograniczy to liczbę kandydatów i oszczędzi niezbędny czas , który musieliby Państwo przeznaczyć na przeglądanie wniosków. Istnieje również możliwość skorzystania z usług naszej firmy, która oferuje wynajem pracowników. Każdy z naszych kandydatów będzie spełniał określone przez Państwa warunki, co umożliwi szybkie zatrudnienie.

Jeśli chodzi o dokumentację to nie są Państwo w stanie w żaden sposób jej przeskoczyć. Obowiązujące pozwolenia to konieczność podczas zatrudniania cudzoziemców. Mogą Państwo jednak ponownie rozpatrzyć skorzystanie z usług naszej firmy. Dzięki współpracy z nami nie muszą się Państwo  nią martwić, do nas należy skompletowanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń.

Ostatni problem, o którym wspomnieliśmy jest najcięższy to rozwiązania, ponieważ panujące obostrzenia bezustannie się zmieniają. Na ten moment mogą Państwo wymagać od potencjalnego kandydata aby wykonał test na wirusa przed wyjazdem. Jeśli okaże się negatywny nie będzie konieczności poddawania go kwarantannie.

Mamy nadzieję, że podane przez nas rozwiązania okażą się przydatne dla Państwa i ułatwią procesy rekrutacyjne cudzoziemców.

Praca zdalna czy biurowa?

Praca zdalna

W dobie pandemii wiele firm zostało zmuszonych na zmienienie formy pracy na tryb zdalny. Dynamicznie rozwijająca się technologia w znacznym stopniu ułatwia nam to, ponieważ powstają nowe narzędzia umożliwiające komunikację między pracownikami, a istniejące programy prężnie się poprawiają i wprowadzają nowe możliwości, które przyczyniają się do polepszenia warunków pracy i zapewniają utrzymanie, a nawet poprawienie wyników. Taka sytuacja ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. W tym artykule chcemy się skupić na zaletach i wadach pracy poza siedzibą firmy oraz w niej.

Zacznijmy od korzyści, jakie niesie praca w domu dla pracowników. Dużo osób twierdzi, że dzięki temu są bardziej wydajni, ponieważ nie muszą tracić czasu i energii na wyszykowanie się i dojazd do biura, siadają bezpośrednio przed komputerem ze świeżą głową i mają o wiele lepsze pomysły.
Istnieje również możliwość wyższego wynagrodzenia. Dzięki temu, że pracodawca oszczędza na organizacji miejsca pracy i niezbędnym sprzęcie dla pracownika, może przeznaczyć środki na jego pensję.

Dla pracodawcy taka organizacja może mieć znaczenie w procesie rekrutacyjnym. Praca zdalna umożliwia zatrudnienie pracownika niezależnie od tego w jakiej odległości od firmy mieszka. Pozwala to pozyskać wielu specjalistów, którzy nie zgłosiliby się gdyby musieli dojeżdżać do siedziby biura. Współpraca ze specjalistami często wiąże się z nowymi pomysłami, które mogą znacznie podnieść wyniki firmy i wprowadzą nowe pomysły, które pozwolą na rozwój działalności.

Jednak praca zdalna wymaga od pracowników wysokiej samodyscypliny. Muszą oni samodzielnie ustalać sobie grafik i pilnować terminów. W domu pojawia się wiele rozpraszaczy, które mogą negatywnie wpływać na wydajność pracownika i w znacznym stopniu wydłużać czas poświęcony na określone zadania. 
Praca zdalna nie daje również możliwości fizycznego kontaktu z innymi pracownikami, przez co, nowe osoby nie są w stanie szybko wdrożyć się w prace. Szansa na poznanie niezawodnych technik innych osób często przyczyniała się do uzyskania lepszych efektów już na początku kariery.

Oczywiście uzyskiwane wyniki i efektywność pracy zależy indywidualnie od nastawienia każdego z pracowników.

Praca biurowa

Wiele osób zastanawia się czy sytuacja na świecie ulegnie poprawie i będzie możliwość wrócenia do pierwotnego trybu pracy. Dla niektórych jest to wyczekiwany moment, a dla drugich przykra konieczność. Zastanówmy się jakie zalety i wady niesie powrót do biura?
Najważniejszą z zalet jest fakt, że komunikacja odbywa się w dużo łatwiejszy sposób. Wystarczy odejść od biurka i zwrócić się do konkretnej osoby o pomoc. Podczas pracy zdalnej często nie wiemy do kogo się zwrócić, a niemożność zobaczenia problemu wydłuża czas jego rozwiązania.

Praca w siedzibie umożliwia na bezpośredni kontakt z innymi. Dla wielu osób jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i uzyskiwania wyników. Mamy również szansę na pracę w grupach, która zdecydowanie lepiej prosperuje jeśli możemy spotkać się osobiście z innymi pracownikami.

Należy również podkreślić, że pracując w biurze mamy wgląd we wszystkie sprawy, które są bieżącym tematem naszych współpracowników. Ponadto możemy obserwować ich efekty, co daje nam motywacje na poprawienie swoich działań aby im dorównać.
Jeśli chodzi o minusy, to głównym z nich jest fakt, że w biurze notorycznie ktoś prowadzi rozmowy, co może  dużym stopniu rozpraszać uwagę pracownika. Ponadto, nie każdy lubi być obserwowany, dlatego praca obok innych może ograniczyć kreatywność i pojawianie się nowych pomysłów.

Jak Państwo mogą zauważyć obie z form wykonywanej pracy niosą za sobą zarówno wady jak i zalety. Do pracodawcy należy zapoznanie się z nimi i podjęcie decyzji jaką formę chcą wprowadzić.