This is my archive

Jak dobrać wakat zgodnie z potrzebami i umiejętnościami?

Dobór pracownika do stanowiska pracy 

Zanim  podejmie się decyzję o obsadzeniu wakatu konkretnym pracownikiem, należy dokładnie przeanalizować potrzeby i umiejętności jakie wymagane są na danym stanowisku pracy. Ważne także jest, aby zbadać podejście oraz nastawienie rekrutowanego kandydata. Niezbędne są nie tylko umiejętności i doświadczenie praktyczne na podobnym stanowisku, ale także chęci do pracy i sumienność. Dodatkowo należy się również kierować kulturą oraz strategią przedsiębiorstwa. 

Szkolenia

Zdarza się, że poszukiwania idealnego pracownika stoją w miejscu miesiącami, ponieważ nikt nie spełnia stawianych przez pracodawcę wymagań. Dzięki zleceniu rekrutacji zewnętrznej firmie staje się ona szybsza, przebiega dużo sprawniej i bez potencjalnych problemów związanych z biurokracją. 

Poprzez dokładną selekcję i wywiad z każdym z kandydatów, Klient ma możliwość zatrudnienia pracownika chętnego do podjęcia dłuższej współpracy, który nabył nowe umiejętności i jest gotów do dalszego rozwoju.

Zewnętrzne firmy zajmujące się rekrutacją zazwyczaj sprawdzają pracowników w najkrótszym możliwym czasie, jednocześnie precyzyjnie dopasowując ich pod względem kwalifikacji, doświadczenia oraz strategii organizacji do danego wakatu. Najważniejsze jest bowiem, aby pracownik oprócz odpowiedniego doświadczenia zawodowego, wykazywał również chęć dalszego rozwoju i podnoszenia swoich dotychczasowych kwalifikacji. Dlatego właśnie przeprowadzane są szczegółowe wywiady, na podstawie których kandydat na dane stanowisko jest dokładnie oceniany. 

Pracownik idealny 

Cech jakie firmy oczekują od idealnego pracownika jest wiele – można wyróżnić między innymi odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie, lojalność czy chęć do dłuższej współpracy. Niezwykle ważnymi aspektami jest też posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz umiejętności praktycznych uzyskanych w pracy na podobnym stanowisku. Definicja idealnego pracownika różni się jednak w zależności od konkretnej firmy – nie jest to w żadnym stopniu pojęcie jednolite, chociaż zawiera zespół cech wspólnych. Różni się także ze względu na konkretne stanowisko do obsadzenia – dobierając pracowników przykłada się szczególną uwagę do charakteru pracy, tak aby znaleźć odpowiednich ludzi na dane stanowisko.

Żeby znaleźć idealnego pracownika na dany wakat zazwyczaj potrzebna jest bardzo długa procedura rekrutacji i sprawdzania umiejętności. Dlatego właśnie warto skorzystać z usług kompetentnych  agencji, które dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wykwalifikowanemu personelowi wyróżniają się na rynku wysoką skutecznością w pozyskiwaniu pracowników oraz obsłudze formalnej.  

Decydując się na skorzystanie z usług profesjonalnej agencji do zrekrutowania pracowników, należy zapoznać się z ich strategią działania, a także opiniami na temat ich usług. Dobra agencja pozyskująca pracowników powinna dokładnie sprawdzać każdego kandydata pod względem indywidualnych wymagań danej firmy oraz zweryfikować jego postawę wobec rozwijania swoich umiejętności i dokształcania się w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji.  

Zatrudnienie od A do Z

Zatrudnianie cudzoziemców staje się coraz bardziej popularne w Polsce. Przedsiębiorcy decydujący się na takie rozwiązanie powinni jednak pamiętać o wszystkich formalnościach, których należy dopełnić, aby praca cudzoziemca opierała się na w pełni legalnych warunkach.

Obowiązkowa dokumentacja niezbędna do legalnego zatrudnienia cudzoziemca

Na samym początku procesu zatrudniania cudzoziemca należy zweryfikować czy posiada on odpowiedni dokument uprawniający go do podjęcia legalnej pracy. Pracodawca jednak powinien pamiętać, że nie każdy dokument pobytowy pozwala na wykonywanie pracy – niemożliwe będzie zatrudnienie osoby, która przyjechała do kraju w celach turystycznych, posiada ochronę czasową lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych. Aby praca była legalna cudzoziemiec, oprócz dokumentacji w temacie legalnego pobytu, powinien posiadać jedno z zaświadczeń, do których zalicza się:

zezwolenie na pracę – występuje o nie pracodawca, zostało opisane poniżej;

zezwolenie na pracę sezonową – występuje o nie pracodawca;

oświadczenie o powierzeniu wykonywanej pracy codzoziemcowi – wysyła je pracodawca do powiatowego urzędu pracy i może to zrobić tylko w przypadku obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy;

zezwolenie na pobyt czasowy oraz pracę – występuje o nie cudzoziemiec do urzędu wojewódzkiego.

Gdy cudzoziemiec okaże wizę, kartę pobytu lub paszport biometryczny, pracodawca powinien wykonać kopię i przechowywać dokument przez cały okres zatrudnienia cudzoziemca. Następnie konieczne będzie złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na zatrudnienie cudzoziemca do odpowiedniego wojewody. Aby uzyskać takie pozwolenie trzeba sporządzić umowę, w której zostanie potwierdzone, iż wynagrodzenie dla cudzoziemca nie będzie niższe niż dla pracowników na podobnym stanowisku.
Jeśli pracodawca spełni ten warunek uzyska pozwolenie na zatrudnienie cudzoziemca na czas nie dłuższy niż 3 lata. Istotne jest również to, że zawarta umowa powinna zostać przetłumaczona na język, którym posługuje się przyszły pracownik. Powinna być w pełni zrozumiała dla obu stron i zawierać dokładne warunki współpracy.

Warunki pracy

Istotny jest fakt, że pracodawca zatrudniający cudzoziemca musi stosować się do takich samych przepisów prawnych, jak w przypadku zatrudniania obywatela polskiego. Pracodawca jest zobowiązany do zgłoszenia nowego pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a tym samym comiesięcznego opłacania za niego składek. Z kolei jeśli chodzi o minimalne wynagrodzenie w przypadku umowy o pracę nie może być ono mniejsze niż 2800 zł brutto, natomiast jeśli chodzi o umowę zlecenie stawka minimalna to 18,30 zł brutto na godzinę.

Wynajem pracowników

Na czym polega wynajem pracowników? 

Wraz z nakładem pracy pojawia się w firmie zapotrzebowanie na nowych pracowników, którzy mogliby od zaraz rozpocząć pracę. Proces zatrudnienia nowych osób zawsze wiąże się z długimi etapami rekrutacyjnymi, a po przyjęciu nowej osoby czas ten wydłuża się o potrzebne szkolenia i wdrożenie nowego pracownika. Co więc zrobić jeśli potrzebujemy nowych osób pilnie i nie możemy pozwolić sobie na zbędną stratę czasu?

W odpowiedzi na to pytanie powstała firma PartWork, która  zajmuje się leasingiem pracowników. Zajmujemy się znalezieniem i zatrudnieniem odpowiednich osób z zagranicy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje do wykonywania zleconych przez Państwa zadań. Wynajem pracowników zapewnia elastyczność pod względem poziomu zatrudnienia i aktualnego zapotrzebowania. Istnieje możliwość zatrudnienia pracowników zarówno sezonowych, jak i długoterminowych.

Nasze doświadczenie umożliwia nam na kompleksową obsługę zatrudnienia. Codziennie pozyskujemy wielu pracowników, dzięki czemu oferujemy szeroką bazę kandydatów, którzy są gotowi podjąć pracę od zaraz. Proces pozyskiwania pracowników jest krótki i zgodny z normami ustaw.

Siłą każdego przedsiębiorstwa są ludzie, dlatego dokładamy najwyższych starań aby nasze świadczenia utrzymywały się na najwyższym poziomie. To my zapewniamy różnego rodzaju badania i jeśli to konieczne świadczymy szkolenia, tak by nasi klienci nie musieli niczym się martwić i mogli w szybki sposób zlecić pracę naszym kandydatom.

Do naszych zadań należy załatwienie wszystkich spraw związanych z legalizacją pracy cudzoziemców oraz kontrolą dokumentacji. Ponadto, to my jesteśmy odpowiedzialni za stronę kadrowo-księgową związaną z pracownikami, umowami, formularzami i podatkami.

Wierzymy, że wynajem pracowników pozwoli Państwu na terminowe wykonanie pracy, odciąży od procesów rekrutacyjnych i nie przysporzy dodatkowej dokumentacji.

Outsourcing

Firma PartWork nastawiona jest na ciągły rozwój, dlatego świadczymy również usługę, w której nasi klienci zlecają nam realizację danego procesu produkcyjnego, a my oddelegowujemy pracowników do miejsca pracy lub produkcji. Jest to niezmiernie korzystne dla firm produkujących części samochodowe lub opakowania spożywcze.

W tym przypadku również nie muszą się Państwo martwić pozwoleniami, dokumentacją, czy szkoleniami. Wybierzemy idealnych kandydatów, którzy posiadają należyte doświadczenie w danym obszarze.
W praktyce proces ten działa na bardzo podobnych zasadach. Różni się jedynie w kwestii formalności.

Zapewniamy, że korzystając z naszych usług dostają Państwo dostęp do rozbudowanej bazy klientów oraz mogą na każdym etapie kontrolować dokumentację pracownika.

Rotacja – sposoby doboru pracowników i system rekrutacji

Firmy często zmagają się z niechcianą rotacją pracowników, ich odejście często związane jest z ponoszeniem wysokich kosztów przez pracodawców. Czym ona właściwie jest, dlaczego się pojawia, jakie skutki przynosi i jak ją zminimalizować? Istnieje kilka sposobów, które zachęcają pracowników do pozostania w firmie.

Czym jest rotacja?

Rotacja pracowników to nic innego jak odejście osób zatrudnionych w określonym czasie. Powody odejścia bywają różne, jednakże dzielimy je na dobrowolne lub niedobrowolne. W przypadku niezadowolenia pracodawcy z pracy jaką wykonuje pracownik dochodzi do odejścia niedobrowolnego, natomiast w przypadku odejścia dobrowolnego decyzja pada ze strony pracownika. 

Rotacja pracowników często wpływa niekorzystnie dla firmy, związana jest z wysokimi kosztami jakie ponosi pracodawca. Czasem zdarza się, że zatrudnienie nowego pracownika jest kilkukrotnie droższe niż utrzymanie starego. 

W jaki sposób dobrać pracowników? 

Pracodawca kierując się wyborem odpowiedniego pracownika powinien ocenić jakich kandydatów oczekuje na danym stanowisku. Oprócz kwalifikacji, czy umiejętności ważne są również cechy charakteru, które często świadczą o tym z jaką osobą mamy do czynienia. Ważną kwestią jest przygotowanie listy, którą będziemy mieć przy sobie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, dzięki niej nie przeoczymy żadnych ważnych pytań które chcemy zadać naszemu potencjalnemu pracownikowi. Odpowiednie przygotowanie świadczy o naszym profesjonalizmie i lepiej wpływa na przyszłego pracownika. Pytajmy o wszystko co może nam pomóc w podjęciu decyzji, wykażmy się wysoką kulturą osobistą oraz po każdej rozmowie sporządzajmy notatki, tak aby nie umknęły nam żadne informacje w późniejszej analizie kilku kandydatów.

Jak uniknąć rotacji pracowników?

Statystycznie większa rotacja pojawia się wśród młodego pokolenia, które nie boi się zmian. Najczęstszymi powodami rotacji pracowników są:

• wykonywanie powtarzalnych czynności

• zła atmosfera w pracy 

• nadgodziny

• brak wyzwań

• brak elastycznych godzin pracy 

• lepsze wynagrodzenie w firmach konkurencyjnych

Aby uniknąć rotacji pracowników, która w dzisiejszych czasach zdarza się niestety bardzo często, należy przede wszystkim przyjmować odpowiednich ludzi na odpowiednie stanowisko. Nie zawsze liczą się tylko kwalifikacje, czy umiejętności, warto wybrać kandydata który wzbudza nasze zaufanie. Ważne jest, aby odpowiednio wdrożyć nowego pracownika i zrobić mu szkolenie. Jeżeli nie zapewnimy odpowiedniego przygotowania nowemu pracownikowi może stać się to przyczyną wcześniejszej rezygnacji z pracy. 

Bardzo ważnym aspektem jest dobra komunikacja pomiędzy pracownikami, warto dawać im dobry feedback, poinformować co robią źle a co dobrze. Warto doceniać starania pracowników i dać im poczucie zaufania, tak aby wiedzieli, że w każdym momencie mogą porozmawiać z przełożonym. Pracodawca powinien zapewnić pracownikom regularne szkolenie oraz doceniać ich pracę. 

Problemy związane z zatrudnieniem cudzoziemców

Przykładowe trudności

Zatrudnienie cudzoziemców jest wysoce korzystne dla polskich firm i pracodawców, ponieważ osoby decydujące się podjąć pracę w naszym kraju często są zdeterminowane i o wiele bardziej wydajniejsze. Sama chęć podjęcia pracy w innym kraju powinna być dla pracodawcy znacząca. Najczęściej na taki krok decydują się osoby, które nie mogą poradzić sobie ze znalezieniem pracy w rodzimym kraju, a co za tym idzie są o wiele bardziej zmotywowane i robią wszystko aby utrzymać się w nowym kraju jak najdłużej.

Jednak zatrudnienie cudzoziemców może wiązać się z problemami, które często są niełatwe do rozwiązania. W tej części artykułu skupimy się na ich przykładach, a w kolejnym podamy Państwu przykładowe rozwiązania.

Podstawowy problem, jaki od razu nasuwa się na myśl o zagranicznych pracownikach to bariera językowa. Istnieją zawody, w których niekonieczna jest świetna znajomość języka ale bywa i tak, że jest on kluczowy na poszczególnym stanowisku.

Kolejny aspekt, który jest niezwykle istotny dla pracodawców to uzyskanie wszelkich pozwoleń na pracę. Jednak liczba dokumentów zezwalających na pracę cudzoziemców stale rośnie, co jest wynikiem ogromnego deficytu polskich kandydatów. Wielu ekspertów śmiało twierdzi, że ratunkiem dla wielu polskich firm jest właśnie zatrudnienie cudzoziemców.

Inny problem jaki może się pojawić jest ściśle związany z aktualną sytuacją na świecie. Osoby przyjeżdżające bezpośrednio z zagranicy zmuszeni są odbyć 14-dniową kwarantannę. Może to być główna przeszkoda dla pracodawców, którzy pilnie potrzebują nowych pracowników.

Wymienione wyżej problemy oczywiście przykładami z jakimi pracodawcy mogą się spotkać decydując się na zatrudnienie cudzoziemców. W całym procesie zatrudnienia możliwe jest pojawienie się nowych problemów, które nie są aż tak oczywiste i popularne, jak te wyżej wspomniane.

Przykładowe rozwiązania

Jeśli są Państwo ciekawi jak poradzić sobie z wymienionymi problemami zachęcamy do przeczytania tej części artykułu, w której podamy przykładowe możliwości na uniknięcie niepożądanych trudności.

W kwestii uniknięcia barier językowych zalecamy aby w ogłoszeniu podać informację o konieczności biegłej znajomości języka na określonym stanowisku. Ograniczy to liczbę kandydatów i oszczędzi niezbędny czas , który musieliby Państwo przeznaczyć na przeglądanie wniosków. Istnieje również możliwość skorzystania z usług naszej firmy, która oferuje wynajem pracowników. Każdy z naszych kandydatów będzie spełniał określone przez Państwa warunki, co umożliwi szybkie zatrudnienie.

Jeśli chodzi o dokumentację to nie są Państwo w stanie w żaden sposób jej przeskoczyć. Obowiązujące pozwolenia to konieczność podczas zatrudniania cudzoziemców. Mogą Państwo jednak ponownie rozpatrzyć skorzystanie z usług naszej firmy. Dzięki współpracy z nami nie muszą się Państwo  nią martwić, do nas należy skompletowanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń.

Ostatni problem, o którym wspomnieliśmy jest najcięższy to rozwiązania, ponieważ panujące obostrzenia bezustannie się zmieniają. Na ten moment mogą Państwo wymagać od potencjalnego kandydata aby wykonał test na wirusa przed wyjazdem. Jeśli okaże się negatywny nie będzie konieczności poddawania go kwarantannie.

Mamy nadzieję, że podane przez nas rozwiązania okażą się przydatne dla Państwa i ułatwią procesy rekrutacyjne cudzoziemców.

Praca zdalna czy biurowa?

Praca zdalna

W dobie pandemii wiele firm zostało zmuszonych na zmienienie formy pracy na tryb zdalny. Dynamicznie rozwijająca się technologia w znacznym stopniu ułatwia nam to, ponieważ powstają nowe narzędzia umożliwiające komunikację między pracownikami, a istniejące programy prężnie się poprawiają i wprowadzają nowe możliwości, które przyczyniają się do polepszenia warunków pracy i zapewniają utrzymanie, a nawet poprawienie wyników. Taka sytuacja ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. W tym artykule chcemy się skupić na zaletach i wadach pracy poza siedzibą firmy oraz w niej.

Zacznijmy od korzyści, jakie niesie praca w domu dla pracowników. Dużo osób twierdzi, że dzięki temu są bardziej wydajni, ponieważ nie muszą tracić czasu i energii na wyszykowanie się i dojazd do biura, siadają bezpośrednio przed komputerem ze świeżą głową i mają o wiele lepsze pomysły.
Istnieje również możliwość wyższego wynagrodzenia. Dzięki temu, że pracodawca oszczędza na organizacji miejsca pracy i niezbędnym sprzęcie dla pracownika, może przeznaczyć środki na jego pensję.

Dla pracodawcy taka organizacja może mieć znaczenie w procesie rekrutacyjnym. Praca zdalna umożliwia zatrudnienie pracownika niezależnie od tego w jakiej odległości od firmy mieszka. Pozwala to pozyskać wielu specjalistów, którzy nie zgłosiliby się gdyby musieli dojeżdżać do siedziby biura. Współpraca ze specjalistami często wiąże się z nowymi pomysłami, które mogą znacznie podnieść wyniki firmy i wprowadzą nowe pomysły, które pozwolą na rozwój działalności.

Jednak praca zdalna wymaga od pracowników wysokiej samodyscypliny. Muszą oni samodzielnie ustalać sobie grafik i pilnować terminów. W domu pojawia się wiele rozpraszaczy, które mogą negatywnie wpływać na wydajność pracownika i w znacznym stopniu wydłużać czas poświęcony na określone zadania. 
Praca zdalna nie daje również możliwości fizycznego kontaktu z innymi pracownikami, przez co, nowe osoby nie są w stanie szybko wdrożyć się w prace. Szansa na poznanie niezawodnych technik innych osób często przyczyniała się do uzyskania lepszych efektów już na początku kariery.

Oczywiście uzyskiwane wyniki i efektywność pracy zależy indywidualnie od nastawienia każdego z pracowników.

Praca biurowa

Wiele osób zastanawia się czy sytuacja na świecie ulegnie poprawie i będzie możliwość wrócenia do pierwotnego trybu pracy. Dla niektórych jest to wyczekiwany moment, a dla drugich przykra konieczność. Zastanówmy się jakie zalety i wady niesie powrót do biura?
Najważniejszą z zalet jest fakt, że komunikacja odbywa się w dużo łatwiejszy sposób. Wystarczy odejść od biurka i zwrócić się do konkretnej osoby o pomoc. Podczas pracy zdalnej często nie wiemy do kogo się zwrócić, a niemożność zobaczenia problemu wydłuża czas jego rozwiązania.

Praca w siedzibie umożliwia na bezpośredni kontakt z innymi. Dla wielu osób jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i uzyskiwania wyników. Mamy również szansę na pracę w grupach, która zdecydowanie lepiej prosperuje jeśli możemy spotkać się osobiście z innymi pracownikami.

Należy również podkreślić, że pracując w biurze mamy wgląd we wszystkie sprawy, które są bieżącym tematem naszych współpracowników. Ponadto możemy obserwować ich efekty, co daje nam motywacje na poprawienie swoich działań aby im dorównać.
Jeśli chodzi o minusy, to głównym z nich jest fakt, że w biurze notorycznie ktoś prowadzi rozmowy, co może  dużym stopniu rozpraszać uwagę pracownika. Ponadto, nie każdy lubi być obserwowany, dlatego praca obok innych może ograniczyć kreatywność i pojawianie się nowych pomysłów.

Jak Państwo mogą zauważyć obie z form wykonywanej pracy niosą za sobą zarówno wady jak i zalety. Do pracodawcy należy zapoznanie się z nimi i podjęcie decyzji jaką formę chcą wprowadzić.

Rezultaty, nie godzin

Porady dla pracodawcy.

Każda z firm musi ustalić godziny pracy swojej firmy i jest to naturalny i konieczny wymóg. Dla wielu pracowników codzienne wstawanie i spędzanie kilku godzin w biurze może powodować, że po czasie będą znudzeni i znacznie spowalnią swoją pracę. Przyczynia się to do znacznego osłabienia wyników i pojawiania się nowych pomysłów.  Co więc zrobić aby skupić uwagę swoich pracowników na poprawieniu wyników zamiast na godzinach, które muszą wypracować? W tym artykule opiszemy niezawodne działania, które na pewno wpłyną na poprawę efektywności pracy.

Przede wszystkim należy umiejętnie zaplanować wymiar pracy i przydzielić zadania zgodnie z doświadczeniem pracownika. Najważniejsze i skomplikowane zadania przekazujmy osobom z długim stażem aby mieć pewność, że będą w stanie terminowo je zrealizować. Nie możemy obarczyć nowych pracowników z nieodpowiednim wykwalifikowaniem skomplikowanymi zadaniami, ponieważ może to grozić nieumiejętnym zrealizowaniem pracy. Wiąże się to z niezadowoleniem klienta i koniecznością poprawy, która niepotrzebnie zabierze czas innego pracownika.

Pracodawca nie może również obarczać zbyt dużą ilością zadań poszczególnych pracowników. Ogrom pracy i presja czasu będą powodować, że pracownik będzie chciał wszystkie zlecenia ukończyć terminowo i nie przyłoży należytej uwagi i staranności do zrealizowania zadania. Wydzielanie zadań jedno po drugim pozwoli na swobodne zastanowienie się nad konkretnym problemem i znalezienie najlepszego rozwiązania.

W celu zmotywowania pracowników możemy wdrożyć wiele środków motywacyjnych, które na pewno zwrócą uwagę pracownika na poprawienie swojej efektywności i zapomnienie o żmudnych godzinach pracy. Najlepszym, a zarazem najdroższym środkiem jest wprowadzenie premii oraz możliwość awansu. Pracownicy, którzy pragną rozwijać swoją karierę na pewno skorzystają z takiej szansy i swoimi działaniami będą dążyć do uzyskania korzyści. Dla pracodawcy takie rozwiązanie wiąże się oczywiście z kosztami ale również pozwala prężniej rozwijać firmę i pozyskiwać nowych klientów.

Porady dla pracownika

Wiele osób, a szczególnie młodych pracowników dąży do jak najszybszego rozwoju. W tej części artykułu chcemy przekazać wskazówki jak w znacznym stopniu poprawić swoją efektywność.

Jeśli mamy już zlecone zadania należy przede wszystkim zadbać o dobrą organizację pracy. W tym celu należy odpowiednio rozplanować i określić czas potrzebny na zrealizowanie danego zadania. Należy również pamiętać o zachowaniu należytej czystości w miejscu pracy. Sterty pomieszanych dokumentów znajdujące się na biurku na pewno nie ułatwią nam szybkiej realizacji.

Kolejnym ważnym krokiem jest określenie priorytetów. Pracodawca musi poinformować nas o czasie realizacji. Skupmy się w pierwszej kolejności na najważniejszych zadaniach, a odstawmy te, które mogą jeszcze poczekać.

Bardzo ważnym aspektem jest odpoczynek i dobre nastawienie do wykonywanej pracy. Pamiętajmy aby zawsze być wypoczętym, bo wpłynie to na jakość i ilość proponowanych przez nas pomysłów.

Pamiętajmy aby nie nastawiać się negatywnie do sztywnych godzin, które musimy wypracować, a na zadaniach jakie mamy zrealizować. Takie nastawienie w znacznym stopniu przyczyni się do poprawienia naszych wyników i uzyskania  możliwych korzyści.

Jak zaspokoić potrzeby pracowników?

Ludzie, nie maszyny

Coraz więcej pracodawców postrzega pracownika jako osobę, a nie maszynę do pracy. Takie nastawienie przekłada się na efektywniejszym rozwoju firmy i uzyskiwaniu lepszych wyników. Firmy, które zaczęły dbać o pracownika i jego potrzeby w znacznym stopniu poprawiły swoją pozycję na rynku. Dlatego konieczne jest zatrudnienie nowych menedżerów lub specjalne przeszkolenie obecnych na każdym szczeblu pracy, w taki sposób aby nastawieni byli na zaspokojenie potrzeb pracownika, a tym samym zbudowali jego zaangażowanie i lojalność. W tej części artykułu przedstawimy Państwu podstawowe potrzeby pracownika, a w kolejnej doradzimy jakich działań zasięgnąć aby je spełnić i utrzymać pracownika w firmie. Należy jednak pamiętać, że każdy człowiek jest inny i ma różną hierarchię wartości, dlatego ważne jest poznanie indywidualnych potrzeb danego pracownika. Przedstawimy potrzeby, które według nas są najistotniejsze i to ich zaspokojenia będzie oczekiwać większość pracowników. 

Pierwszym z aspektów jest potrzeba sensu. Pracownik musi wiedzieć, że to co robi ma sens i jest niezmiernie potrzebne dla osiągnięcia sukcesów przez firmę. Taka świadomość w wysokim stopniu poprawia jego zaangażowanie i postrzeganie zadania.

Kolejny ważny punkt w tworzeniu dobrej relacji z pracownikiem jest danie mu możliwości wyróżnienia się. Potrzeba bycia docenionym towarzyszy każdemu z nas, niezależnie od wykonywanego zawodu i szczeblu, na którym się znajduje.

Następna potrzeba, która musi zostać zaspokojona to potrzeba wpływu. Pracownik musi wiedzieć, że to co robi ma ogromne znaczenie i przyczynia się do rozwoju organizacji. Spełnienie tej potrzeby wpłynie pozytywnie na zwiększenie ilości pomysłów oraz wprowadzenie nowych rozwiązań.

Ostatnia potrzeba, o której chcemy wspomnieć jest niemniej ważna od pozostałych. Mamy tutaj na myśli potrzebę ciągłego rozwoju. Nikt nie chce stać w miejscu i przez lata wykonywać tych samych zadań. Możliwość zbierania doświadczenia i rozwijania umiejętności jest bardzo ważna dla każdego pracownika.
Jeśli poznaliśmy już podstawowe potrzebny skupmy się na tym jak je zaspokoić.

Niezawodne rozwiązania

Każda firma kieruje się innymi zasadami i rozwiązaniami. Poniżej przedstawimy przykłady działań, które mogą przyczynić się do zaspokojenia potrzeb pracowników i zwiększenia ich wydajności.

Jeśli chodzi o potrzebę sensu, przełożony musi w czytelny sposób przedstawić pracownikowi dlaczego to zadanie jest ważne i jakie korzyści dla firmy niesie jego realizacja. W kwestii dania pracownikowi szansy na wyróżnienie się konieczna jest informacja zwrotna o jakości wykonanego zadania. Pracownik musi wiedzieć czy praca została zrealizowana w wymagany sposób, a jeśli tak należy go docenić w postaci na przykład premii lub awansu.

Zaspokojenie potrzeby wpływu jest niezwykle łatwe dla przełożonego. Wystarczy wdrożyć pracownika w nowy projekt albo przedstawić mu raport z efektami, jakie przyniosła jego praca.

Potrzeba ciągłego rozwoju jest nieco trudniejsza do szybkiej realizacji. Pozyskiwanie nowych tytułów często możliwe jest dopiero po nabyciu odpowiedniego doświadczenia. Należy jednak poinformować pracownika, że istnieje taka możliwość ale uzależniona jest od tego, z jaką efektywnością będzie wykonywał zadania. Aby poszerzać jego umiejętności możemy stopniowo podnosić trudność zlecanych zadań.

Pamiętajmy, że dobro naszych pracowników powinno być dla nas najważniejsze, bo to dzięki nim możemy osiągnąć większe sukcesy.

Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom?

Bezpieczeństwo i komunikacja

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa w miejscu pracy. Taki obowiązek został zawarty w Kodeksie Pracy. Chcemy przedstawić Państwu jakie działania pracodawca musi podjąć aby spełnić normy zawarte w ustawach. Należy pamiętać, że dla wielu pracowników jest to niezmiernie istotna kwestia i nie może zostać w żadnym stopniu zaniedbana i pominięta.

W obecnych czasach niezmiernie ważne jest zapewnienie higieny pracy. Pozostają zawody, które nie mogą zmienić formy wykonywanej działalności na tryb zdalny. W takich placówkach pracodawca obowiązany jest dostarczyć pracownikom niezbędne środki do utrzymania higieny i dezynfekcji miejsca pracy. Należą do nich przede wszystkim płyny umożliwiające odkażanie rąk i powierzchni, maseczki, przyłbice i rękawiczki. Pracownicy, którzy mają kontakt z klientem mogą domagać się również zamontowania odpowiednich pleks, które zapewnią dodatkową ochronę.
Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy przeprowadzenie szkolenia BHP. Jest to nie tylko niezmierne ważne ale również pozwala uniknąć niechcianych wypadków i konsekwencji, jakie niesie za sobą nieumiejętne korzystanie z maszyn i niestosowanie środków i odzieży ochronnej.

Kolejnym aspektem, którego pracodawca nie może pominąć jest wysłanie potencjalnego pracownika na badania. Mogą to być badania sanepidowskie, które są wymagane na stanowisku w branży gastronomicznej oraz badania okresowe sprawdzające czy nie ma przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu przez pracownika. Takie badania najczęściej mają miejsce w firmach, gdzie pojawiają się środki chemiczne, które mogą wpływać na zdrowie. Tylko dzięki wydaniu aktualnego orzeczenia lekarskiego pracownik może dalej wykonywać swoją pracę.

Wszystkie groźne dla zdrowia i życia substancje muszą być w odpowiedni sposób opisane i zabezpieczone. Maszyny z napędem własnym muszą spełniać wymogi techniczne i mogą być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników.
Zapewnienie bezpieczeństwa pracy powinno być równie ważne dla pracodawcy, jak i pracownika.

Komunikacja 

Dla pracownika komunikacja w miejscu pracy jest równie ważna, co zapewnienie bezpieczeństwa. Prawidłowa komunikacja jest również ważnym elementem wpływającym na prawidłowe funkcjonowanie firmy. Istnieją dwie formy komunikacji w firmie.

Pierwsza z nich opiera się na relacjach przełożony-podwładny, a druga na komunikacji między pracownikami. Obie powinny spełniać podobne kryteria, w celu uzyskania wysokich efektów. Przedstawimy Państwu kilka zasad, którymi należy się kierować w celu zapewnienia sprawnej komunikacji.
Przede wszystkim należy unikać niedopowiedzeń. Obowiązuje to w obu formach komunikacji. Wszystkie zadania muszą być jasno określone i zawierać niezbędne informacje umożliwiające ich wykonanie.

Należy również pamiętać aby zawsze odpowiadać na zadane pytania i dawać informację zwrotną, co do jakości wykonanych zadań. Dla wielu pracowników otrzymanie feedbacku jest niezmiernie ważne, ponieważ pozwala im poznać ewentualne błędy i wpływa na poprawę stosowanych metod.
Ważnym aspektem jest to aby mówić za siebie. Nie należy powtarzać czyichś słów, ponieważ może to powodować niechciane konflikty i znacząco wpłynąć atmosferę pracy.

Ostatnią radą jaką chcemy przekazać jest to, żeby zawsze słuchać swoich współpracowników. Poznanie ich punktu widzenia i pomysłów może przyczynić się do poznania przez nas nowych metod, które możemy wykorzystać w pracy. Ponadto jeśli my okażemy chęć wysłuchania innych, oni na pewno odpłacą się tym samym. Takie działania znacznie wpływają na budowanie relacji i pozyskiwanie efektywnych wyników pracy.

Pamiętajmy, żeby ze sobą rozmawiać w sposób jasny i uprzejmy, a na pewno przełoży się to na jakość pracy.

Jak skutecznie uzupełniać braki kadrowe?

Jak zagwarantować systematyczność i prawidłową pracę firmy, w obliczu zmian kadrowych- nieobecności lub rotacji pracowników?
Ten temat jest szczególnie ważny w okresie wakacyjnym, jak również jesienią i zimą kiedy panuje grypa i zwiększa się ilość pracowników będących na zwolnieniu lekarskim.

W tym roku dodatkowo musimy podołać z pandemią Covid 2020, z której skutkami muszą sobie radzić przedsiębiorcy, już od wielu miesięcy. Dlatego warto szybciej przygotować wewnętrzne zasady na ewentualne problemy z nagłą nieobecnością, być może bardzo wielu pracowników.
Każdej jesieni narasta liczba chorych osób, w tym roku może dojść do kulminacji ze względu na pandemię, a to może uniemożliwić pracę w firmie, szczególnie kiedy nie posiada ona zaplecza pracowniczego i nie jest możliwa szybka wymiana pracowników. Czym wyższe stanowisko i kwalifikacje, tym trudniej znaleźć odpowiednią osobę.

Przedsiębiorstwa które posiadają braki kadrowe, mają w praktyce trzy opcje do wyboru: poszukać we własnym zakresie nowych, tymczasowych pracowników, rotacyjna zamiana zatrudnionej kadry lub outsourcing pracowników (skorzystanie z agencji zatrudnienia ).

Poszukiwanie we własnym zakresie.

Ten sposób najbardziej angażuje wewnętrzny dział HR, zarówno jeśli chodzi o poświęcony czas jak i o włożony wysiłek. W tym wariancie musimy liczyć na ekspresowe i sprawne działanie własnych rekruterów. Niezależnie od ich doświadczenia i umiejętności, jeśli szukanie nowych pracowników w normalnym trybie nie jest łatwe, to wytypowanie odpowiednich kandydatów w nagłym wypadku, chętnych do pracy tymczasowej, z konkretnymi kwalifikacjami i to “na już” jest prawdziwym wyzwaniem. Należy pamiętać,że szybkie szukanie pracowników wiąże się z wysokim kosztem dla pracodawców – bezpośrednim, jest on związany z nadgodzinami, jak też pośrednim, czyli mogą nastąpić opóźnienia realizacji innych toczących się projektów.

Tasowania w już istniejącej kadrze

W małych przedsiębiorstwach,praktykowane jest przenoszenie pracowników wewnątrz firmy, najczęściej takie braki występują na recepcji,która nie może działać bez zapewnienia ciągłości obsługi. Niestety nie jest to najlepsze rozwiązanie,osoba np. z działu sprzedaży, wyrwana ze swoich dotychczasowych obowiązków, nie jest gotowa do przejęcia nowych zadań. Z reguły radzi sobie gorzej niż wykwalifikowany pracownik, ale niestety nieobecny a dodatkowo kosztuje firmę więcej. Taka wymiana ma też negatywny wpływ na pracownika i spadek motywacji, szczególnie gdy zostaje przeniesiony na niższe stanowisko i wykonuje mniej prestiżowe zadania. Niezależnie czy jest to obiektywna czy tylko subiektywna ocena pracownika.

Outsourcing pracowników

Znalezienie pracownika z odpowiednimi umiejętnościami, dostępnego “od zaraz” gotowego do przyjęcia pracy na zastępstwo, nie należy do łatwych zadań. Dla doświadczonej Agencji Pracy zatrudnienia to codzienność, dlatego idealnym rozwiązaniem może być outsourcing pracowników,wykorzystywany przez coraz więcej firm. Outsourcing pozwala w bardzo racjonalny sposób radzić sobie z nieobecnościami pracowników, niezależnie czy jest to kilkudniowe L4, dłuższy urlop czy też kwarantanna. Profesjonalna Agencja jest w stanie przedstawić pracownika w ciągu 2-3 dni roboczych, a przy stałej współpracy, nawet szybciej. W rezultacie klient uniknie strat związanych z przeniesieniem pracowników na inne stanowiska we własnej firmie. Dodatkowo cały proces rekrutacji, pełne zarządzanie i rozliczanie pracownika zewnętrznego leżą po stronie firmy outsourcingowej, dlatego też nie trzeba nadmiernie obciążać wewnętrznych działów HR, kadr czy płac co tworzyłoby kolejne koszty.

Warto zdecydować się na długofalową współpracę z wybraną agencją, ponieważ z czasem profesjonaliści z agencji będą coraz lepiej znali charakter pracy w danej organizacji, co zapewni im systematyczne uzupełnianie bazy kandydatów o osoby spełniające wymagania danej firmy. Znacząco wzrośnie wówczas poziom dopasowania pracowników a czas na ich dostarczenie skróci się. Pracownicy z kolei będą sprawniej wdrażali się w nowe obowiązki a co za tym idzie łatwiej będą się zaaklimatyzowali. Ostatecznie zadowolone będą wszystkie trzy strony, przedsiębiorca, agencja pracy i pracownik.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej jakie nowości czekają nas w 2021 oraz potrzebujesz wsparcia we wprowadzaniu ich w Twojej firmie, skontaktuj się z naszym doświadczonym zespołem: kontakt@part-work.pl